Ansökningsblankett Verksamhetsfonden

Verksamhetsfonden har till syfte att stötta avdelningar eller kretsar inom Unga Örnar Väst som vill utveckla sin verksamhet och rekrytera fler medlemmar.

Ansökningar till verksamhetsfonden ska ha behandlats av styrelsen. Det är viktigt att ni tar er tid att diskutera och planera gemensamt så att alla känner sig delaktiga i projektet.

Bidrag ur verksamhetsfonden ska alltid ses som en delfinansiering. Fonden bidrag med max 50 % av den totala projektbudgeten.

(Bidrag ur fonden får inte användas för att täcka uppsägningar eller studier för ledare och förtroendevalda)

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question