Ansökningsblankett Verksamhetsfonden
Verksamhetsfonden har till syfte att stötta avdelningar eller kretsar inom Unga Örnar Väst som vill utveckla sin verksamhet och rekrytera fler medlemmar.

Ansökningar till verksamhetsfonden ska ha behandlats av styrelsen. Det är viktigt att ni tar er tid att diskutera och planera gemensamt så att alla känner sig delaktiga i projektet.

Bidrag ur verksamhetsfonden ska alltid ses som en delfinansiering. Fonden bidrag med max 50 % av den totala projektbudgeten.

(Bidrag ur fonden får inte användas för att täcka uppsägningar eller studier för ledare och förtroendevalda)
Hur kom ni på idén till projektet? *
Beskriv vem som kom med idén eller hur ni kom fram till projektidén
Your answer
Vilket övergripande mål har ni med projektet? *
Your answer
Vilken är målgruppen med projektet? *
Your answer
Vad förväntar ni er för resultat med projektet? *
Your answer
Vilka aktiviteter planerar ni för att nå era mål? *
Your answer
Beskriv tidsplanen för era aktiviteter. *
När och var ska aktiviteterna ske?
Your answer
Beskriv er projektbudget. *
Specificera vilka inkomster och utgifter ni kommer ha.
Your answer
Hur planerar ni att ta hand om nya medlemmar ni får i projektet? *
Your answer
Vem är kontaktperson för projektet? *
Your answer
Ange kontaktpersonens mobilnummer. *
Your answer
Ange kontaktpersonens mailadress. *
Your answer
Vilken avdelning är det som planerar projektet? *
Your answer
Vilket bank/plusgiro ska bidraget betalas ut till? *
Bidraget betalas inte ut till privata bank/plusgiro eller bankkonto.
Your answer
Har ni frågor om ansökningarna så kontakta Fredrik Forssén. Telefon : 0739-084671 eller fredrik.forssen@ungaornar.se *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy