ANKIETA SKIEROWANA DO MIESZKAŃCÓW POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO W RAMACH EWALUACJI ON-GOING

Zapraszamy mieszkańców z obszaru objętego LSR (Gmina Świdwin, Gmina Miejska Świdwin, Gmina Rąbino, Gmina Sławoborze, Gmina Połczyn-Zdrój, Gmina Brzeżno) do wyrażenia opinii na temat warunków życia w gminie.

Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu.

PYTANIA BADAWCZE:

1. W jakim stopniu zgadza się Pan/i lub nie zgadza ze stwierdzeniem "moja gmina jest dobrym miejscem do życia, w którym mogę realizować swoje podstawowe potrzeby " ?
(Prosimy o zaznaczenie "x" właściwej odpowiedzi)
2. W jakim stopniu zgadza się Pan/i lub nie zgadza ze stwierdzeniem "w ostatnim roku warunki do życia w mojej gminie poprawiły się" ?
(Prosimy o zaznaczenie "x" właściwej odpowiedzi)
3.Jak obecnie ocenia Pan/i swoją gminę pod względem atrakcyjności turystycznej:
(Prosimy o zaznaczenie "x" właściwej odpowiedzi)
4. Jak ocenia Pan/i swoją gminę pod względem promocji dziedzictwa kulturowego, zasobów naturalnych i turystyki:
5. Jak ocenia Pan/i swoją gminę pod względem infrastruktury i oferty kulturalnej:
6. Jak ocenia Pan/i swoją gminę pod względem infrastruktury i oferty sportowej i rekreacyjnej:
7. Jak ocenia Pan/i swoją gminę pod względem infrastruktury drogowej:
8. Jak ocenia Pan/i swoją gminę pod względem zaangażowania mieszkańców w rozwiązywanie lokalnych problemów:
9. Jak ocenia Pan/i swoją gminę pod względem tożsamości mieszkańców z regionem:
10. Jak ocenia Pan/i swoją gminę pod względem działań i usprawnień na rzecz osób niepełnosprawnych:
11. Jak ocenia Pan/i swoją gminę pod względem działań na rzecz bezrobotnych:
12. Jak ocenia Pan/i swoją gminę pod względem działań na rzecz osób przed 35 rokiem życia:
13. Jak ocenia Pan/i swoją gminę pod względem działań na rzecz osób po 50 roku życia:
14. Jak ocenia Pan/i swoją gminę pod względem działań na rzecz kobiet:
15. Jak ocenia Pan/i swoją gminę pod względem możliwości zatrudnienia poza rolnictwem:
16. Jak ocenia Pan/i swoją gminę pod względem sprzyjających warunków dla przedsiębiorstw i prowadzenia firmy:
17. Czy uczestniczył Pan/i w wydarzeniach organizowanych przez gminę (kulturalnych, rekreacyjno-sportowych, obchodach świąt etc.) ?
18. Czy brał/a Pan/i udział w przygotowaniu gminnych wydarzeń (sam albo w ramach grupy, do której należę)?
19. Czy należy Pan/i do stowarzyszenia/ organizacji pozarządowej (stowarzyszenie, fundacja)?
20. Czy należy Pan/i do nieformalnej grupy społecznej (koła gospodyń etc.)?
21. Czy ma Pan/i możliwość, by wypowiadać się na temat ważnych zagadnień (dotyczących gminy i mojej miejscowości)?
22. Czy jest Pan/i członkiem rady/komitetu (np. w szkole, klubie sportowym, przedsiębiorstwie)?
23. Czy zna Pan/i najważniejsze fakty historyczne dotyczące mojej miejscowości/gminy?
24. Czy potrafi Pan/i wskazać najważniejsze atrakcje turystyczne w okolicy?
25. Czy na terenie Pan/i gminy można rozwijać się zawodowo?
26. Czy w Pan/i gminie powstaje wiele firm?
27. Czy w Pan/i gminie chętnie inwestują się przedsiębiorcy ?
28. Czy na terenie Pan/i gminy są sprzyjające warunki dla turystów i osób przyjezdnych?
29. Czy jest Pan/i zadowolony/a z warunków życia w gminie (Gmina Świdwin, Gmina Miejska Świdwin, Gmina Rąbino, Gmina Sławoborze, Gmina Połczyn-Zdrój, Gmina Brzeżno)?
(Prosimy o zaznaczenie "x" właściwej odpowiedzi)
30. Czy rozważa Pan/i zmianę miejsca zamieszkania?
(Prosimy o zaznaczenie "x" właściwej odpowiedzi)
31. Jakie są powody?
32. Czy Pan/i osobiście korzystał/a z infrastruktury/ obiektów finansowanych ze środków unijnych w ostatnim roku?
(Prosimy o zaznaczenie "x" właściwej odpowiedzi)
33. Czy Pana/i zdaniem projekty związane z poprawą infrastruktury cieszą się lub nie cieszą zainteresowaniem mieszkańców?
(Prosimy o zaznaczenie "x" właściwej odpowiedzi)
34. Czy Pan/i osobiście korzystał/a z projektów takich jak szkolenia, spotkania, festyny finansowanych ze środków unijnych w ostatnim roku?
35. Czy Pana/i zdaniem projekty te cieszą się lub nie cieszą zainteresowaniem mieszkańców?
36. Proszę sobie wyobrazić, że ma Pan/i możliwość decydowania o podziale dodatkowych środków finansowych w swojej gminie. Które z poniżej wymienionych obszarów dofinansował/a/by Pan/i w pierwszej kolejności?
(Prosimy o zaznaczenie "x" trzech najważniejszych)
37. Czy zna Pan/i Lokalną Grupę Działania ?
38. W jaki sposób dowiedział się Pan/i o Lokalnej Grupie Działania?
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms