ZŠ Anketa pro žáky
Milí žáci, jakožto zřizovatel naší školy jsme se rozhodli zjistit Vaše názory na naší školu a to proto, abychom mohli lépe spolupracovat s vedením školy na společné cestě za kvalitou. Budeme moc rádi, pokud nám na této cestě pomůžete a proto Vám předem děkujeme za Váš čas, který anketě věnujete. Je to jen pár otázek, tak pojďme na to :-)
Motivace: Co je pro Tebe ve škole důležité? Co by Ti měla škola pomoci dosáhnout? *
Rozhodně ano
Spíše ano
Spíše ne
Rozhodně ne
Nedovedu posoudit
Naučit se co nejvíce
Připravit se na přijímací zkoušky
Naučit se učit sám
Naučit se samostatně myslet
Naučit se spolupracovat s ostatními, umět vycházet a jednat s lidmi
Naučit se dodržovat pravidla
Rozvíjet moje zájmy
Naučit se pracovat s informacemi
Získat přehled o tom, co je pro mě v dalším životě důležité
Výuka: Co podle Tebe platí o výuce na naší škole? *
Rozhodně ano
Spíše ano
Spíše ne
Rozhodně ne
Nedovedu posoudit
Výuka je zajímavá
Ve škole se hodně naučím
Učitelé mi vysvětlují učivo srozumitelně
Škola mi poskytuje dobrou přípravu na přijímací zkoušky
Znalosti a dovednosti, které ve škole získávám, jsou pro život důležité
Učitelé mě vedou k tomu, abych se uměl/a samostatně učit
Ve výuce často pracujeme ve dvojicích nebo ve skupinách
Učím se samostatně vyhledávat a zpracovávat informace
Učitelé nabízejí výukové materiály na internetu, diskutují s námi po sítích apod.
Ve výuce se využívají i praktické činnosti (pokusy, práce s pomůckami a programy, s texty apod.
Jak jste spokojeni se zázemím a vybavením školy? *
Maximálně spokojeni
Spíše spokojeni
Spíše nespokojeni
Rozhodně nespokojeni
vyhovující budova
vybavení tříd
školní jídelna
úroveň stravování
družina, školní klub
sportoviště
dopravní dostupnost
okolí školy
hygienické podmínky, čistota
provozní doba - výuka
provozní doba - čas pro kontakt s rodiči
dostatek prostoru pro pohyb o přestávkách
výzdoba, příjemné prostředí
Posuďte prosím, jak se ve škole cítíte *
Ano
Ne
Jen někdy
Neumím posoudit
mám ve škole kamarády
ve třídě jsou dobré vztahy
ve škole se cítím dobře
mám konflikty s jinými žáky
ve škole nebo kvůli škole zažívám strach, školy se bojí
mám dostatečnou příležitost zapojit se do dění ve třídě
ve škole se nudím
žáci mají k učitelům dobrý vztah
škola poskytuje žákům bezpečné prostředí
žáci respektují autoritu učitelů
nároky školy jsou pro nás stresující
kdyby se mi dělo nějaké bezpráví, věděl/a bych na koho se ve škole mohu s důvěrou obrátit
chápu pravidla daná školním řádem
ve škole máme možnost vyjádřit se k problémům, se kterými se setkáváme (schránka důvěry, v anketách apod.)
všichni moji učitelé přistupují k žákům spravedlivě
škola řeší problémy v chování žáků spravedlivě
jídla ve školní jídelně mi chutnají
učitelé používají ve výuce dost zajímavých pomůcek
máne možnost sami si upravit prostor třídy - školního klubu?
máme možnost organizovat si vlastní aktivity např. prostřednictvím studentské rady
Jsou v naší škole velké rozdíly *
Ano
Ne
Nemohu posoudit
v kvalitě výuky jednotlivých předmětů
v náročnosti výuky jednotlivých předmětů
v přístupu jednotlivých vyučujících
Máte zájem podrobněji se vyjádřit k úrovni výuky obecně, k výuce jednotlivých předmětů či k jednotlivým vyučujícím?
Na kolik jste spokojeni s úrovní působení naší školy? *
Maximálně spokojeni
Spíše spokojeni
Spíše nespokojeni
Rozhodně nespokojeni
Nemohu posoudit - nemám zkušenost
Pravidla daná školním řádem
Etické principy, které škola předává
Řešení problémů v chování
Prevence rizikového chování (drogových závislostí, šikany, kriminality ...)
Služby školního psychologa
Služby výchovného poradce
Přáli byste si, aby se něco změnilo? *
Ano
Ne
Nemohu posoudit
Na vztazích mezi žáky
Na jednání učitelů s žáky
Na atmosféře ve škole
Pokud si přejete změnu v naší škole, napište prosím co by se podle Vás mělo změnit?
Naplňuje škola Vaše očekávání? *
Ano
Ne
Pokud nám chcete sdělit jakýkoliv svůj názor týkající se naší školy, zde máte prostor:
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy