Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek,
przygotowując się do opracowania oferty szkoleniowej na rok 2019/2020, zwracamy się do Państwa z prośbą o określenie potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego.
1. Problematyka szkoleń, jaką byliby Państwo zainteresowani w nadchodzącym roku szkolnym:
Proszę zaznaczyć nie więcej niż trzy tematy:
2. Sieci współpracy i samokształcenia to cykliczna forma wsparcia i wymiany doświadczeń między nauczycielami (4-5 spotkań w roku).
Jaką problematyką sieci bylibyście Państwo zainteresowani w przyszłym roku szkolnym?
3. Wspomaganie jest działaniem długofalowym (co najmniej kilkumiesięcznym), które polega na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy w zakresie wskazanym przez szkołę lub placówkę, wynikającym z jej potrzeb.
Czy jest Pani/Pan zainteresowana/zainteresowany taką formą wsparcia dla swojej szkoły/placówki? Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź:
4. Najpilniejsze potrzeby szkoły/placówki, których zaspokojenie sprzyjać będzie poprawie jakości jej pracy, to:
Proszę określić najwyżej trzy potrzeby:
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service