แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ร่วมงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “การประกวดเล่านิทานคุณธรรม” วันที่ 22 มกราคม 2563
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 เพศ
1.2 สถานภาพ
1.3 หน่วยงานต้นสังกัด
1.4 ท่านได้รับข่าวสารการจัดงานจากแหล่งในข้อใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ตอนที่ 2 ความคิดเห็น
5
4
3
2
1
2.1 วันและเวลาในการจัดกิจกรรม
2.2 ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกิจกรรม
2.3 ความสอดคล้องและความสมบูรณ์ของกิจกรรม
2.4 ความเหมาะสมด้านอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
2.5 การอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาร่วมงาน
2.6 ความหลากหลายของกิจกรรม
2.7 ความคุ้มค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรม
2.8 ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมโดยรวม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy