ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลทางการเกษตร เพื่อรองรับการทำงานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)"
The form ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลทางการเกษตร เพื่อรองรับการทำงานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)" is no longer accepting responses.
Try contacting the owner of the form if you think this is a mistake.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms