Enquesta de Percepció Ciutadana a L'Ampolla

Necessitem saber la teva opinió per donar-te un millor servei.
Si necessites algun aclariment d'alguna qüestió envia un mail a turisports@gmail.com
  This is a required question
  This is a required question
  Nivell de Vida
  Situació econòmica al municipi
  Problema de l'atur
  Delinqüència
  Drogoaddicció
  Seguretat viària
  Oferta cultural i d'oci
  Accessibilitat al terme municipal
  Accessibilitat al nucli urbà
  Qualitat de l'habitatge
  Patrimoni històric
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Teatre
  Cinema
  Espectacles musicals
  Tallers
  Exposicions, Conferències, etc...
  Please enter one response per row
  This is a required question
  Sorolls per activitats
  Sorolls produïts pel trànsit
  Estat general del paisatge urbà
  Quantitat o qualitat de l'aigua de consum
  Existència d'espais naturals
  Qualitat dels espais naturals
  Situació del patrimoni arquitectònic
  Depuració de les aigües residuals (olors, mala evacuació, .... )
  Quantitat de Jardins i zones verdes
  Situació dels Jardins i zones verdes
  Estat de neteja de carrers i llocs públics
  Please enter one response per row
  This is a required question
  Desenvolupament econòmic associat a la indústria
  Desenvolupament econòmic associat a la agricultura
  Desenvolupament econòmic associat a les activitats de la construcció
  Desenvolupament econòmic associat a la ramaderia
  Accesos al Municipi
  Promoció i desenvolupament del turisme lligat al patrimoni històric
  Desenvolupament econòmic associat al comerç i turisme
  Please enter one response per row
  Transport públic
  Estat de vials i carreteres
  Aparcaments
  Trànsit (Mobilitat)
  Conservació de vies rurals (camins)
  Seguretat ciutadana
  Desenvolupament urbanístic i control de la qualitat de les edificacions
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Cura i neteja de vials i acerats
  Manteniment de parcs i jardins
  Recollida d'escombraries
  Disponibilitat de contenidors per a la recollida selectiva dels residus
  Clavegueram i depuració d'aigües
  Abastament d'aigua potable
  Control ambiental d'activitats econòmiques i industrials
  Protecció i millora de les àrees naturals
  Informació i comunicació ciutadana
  Please enter one response per row
  Serveis Sanitaris
  Educació
  Serveis per a la 3ª edat
  Activitats de formació i oci per a joves
  Oferta esportiva
  Oferta Cultural
  Please enter one response per row
  Utilitzar paper reciclat
  Separar els residus d'acord amb els diferents contenidors del municipi
  Utilitzar la dutxa en lloc del bany
  Desplaçar, sempre que sigui possible, a peu o en transport públic
  Utilitzar bombetes de baix consum
  Aportat diners a campanyes i associacions per a la defensa de la natura
  Participar en grups ecologistes o ambientals
  Informar-se sobre temes ambientals en els mitjans de comunicació
  Comprar revistes o llibres sobre temes mediambientals
  Intentar estar informat sobre els problemes mediambientals del municipi
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must select at most 2 options.
  This is a required question
  Must select at most 2 options.
  This is a required question