PIENTALOISSA KÄYTÖSSÄ OLEVAT SIIRTOTUOTTEET ja SÄTE Verkkoyhtiökysely
Työ- ja elinkeinoministeriön Älyverkkotyöryhmän yhtenä teemana on jakeluverkkomaksujen rakenteen harmonisointi. Väliraportin mukaan ”jakeluverkkojen siirtohinnoittelun yleiset rakenteet ja muutosten siirtymäajat tulee harmonisoida lainsäädännössä tai viranomaisen määräyksin myöhemmin määriteltävällä tarkkuudella.” Työryhmän työ jatkuu ja hinnoittelurakenteisiin palataan kevään aikana. Tähän liittyen ET:n älyverkkotaustaryhmä on päättänyt tehdä jakeluverkkoyhtiöille hinnoittelurakenteita koskevan kyselyn.

Samaan aikaan Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) ja Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) ovat tekemässä yhteistyössä hanketta, jossa tehdään ympäristöministeriölle ohje sähkötehojen hallinnasta ja ohjaamisesta erityisesti pientaloissa. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on tuoda esiin näkökulmia, joilla edistetään energiatehokkuustavoitteiden saavuttamista sekä tehdään kokonaisjärjestelmän näkökulmasta resurssitehokkaita ratkaisuja, joihin voidaan jatkossa liittää erilaisia ohjauspalveluita.

Hanke koostuu oppaan laatimisesta ja sen pohjaksi tehtävästä tutkimusosasta. Osana tutkimusosiota tavoitteena on selvittää myös pientaloissa käytössä olevia siirtotariffeja.

Hankkeessa kootaan myös erilaisten ohjausratkaisujen (”älytalo”) edellytyksiä kiinteistön sähköverkon perusrakenteille, tilatarpeille ja laitevalinnoille. Pyrkimyksenä on siis löytää vastauksia kysymyksiin:
• Miten kiinteistön sähköverkko, asennukset, tilavaraukset ja laitevalinnat tulisi rakentamis- tai peruskorjausvaiheessa toteuttaa, jotta erilaiset ohjausratkaisut ja –palvelut voitaisiin niihin lisätä?
• Miten kiinteistöissä saadaan sekä rajoitettua huipputehoa että myös tarvittaessa lisättyä tehoa esim. ylituotantotilanteessa?
• Millaisia toimintakuvauksia ohjaus- ja automaatioratkaisuille tehdään ja millaisia niiden tulisi olla?


Olemme päätyneet yhdistämään nämä kaksi selvitystä. Liitteenä olevassa kyselyssä on siirtotuotteita koskevien yksityiskohtaisten kysymysten lisäksi yleisiä kysymyksiä, joiden avulla ET selvittää eri aikaisten siirtotuotteiden tarpeellisuutta jakeluverkon kannalta.

Asiasta keskustellaan älyverkkotyöryhmän kokouksessa 9.4.2018. Tämän takia toivomme vastauksianne jo ennen pääsiäistä 29.3.2018 mennessä.

Kiitos vastauksistanne jo etukäteen.

Lisätietoja jakeluverkkomaksujen rakenteen harmonisoinnista antaa
Kenneth Hänninen (kenneth.hanninen@energia.fi)

TAMKin ja TUTin hankkeesta lisätietoja antavat:

Pirkko Harsia Pertti Järventausta
(pirkko.harsia@tamk.fi, 050 5553111) (pertti.jarventausta@tut.fi, 040-5492384)

1.Vastaajan tiedot
Nimi
Your answer
Vastaajan yritys
Your answer
Vastaajan sähköpostiosoite
Your answer
Vastaajan tehtävänimike
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Tampere University of Applied Sciences. Report Abuse - Terms of Service