MALİ ANALİZ ONLİNE ÇÖZÜMLÜ TEST 1
www.adresegitim.com hizmetidir. (Yunus Hoca )
Email address *
Net satışları 18.000 TL ve ortalama alacakları 6.000 TL olan işletmenin alacaklarının ortalama tahsil süresi kaç gündür?
10 points
Faiz ve vergi öncesi kazancı 4.000.000 TL, faiz giderleri 480.000 TL olan bir işletmenin, özsermaye kalankazancı ne kadardır?
10 points
İşletmeler Dönen Varlıklarını KVYK ile Duran Varlıklarını ise UVYK veya Özkaynaklar ile Finanse eder
10 points
Yapılış amacına göre malî analiz türleri aşağıdaki gibidir  Statik analiz Dinamik analiz dir
10 points
Net Çalışma Sermayesi = Dönen Varlıklar – KVYK
10 points
Disponibilite nedir?
10 points
Brüt satış karı 76.500 TL olan bir işletmede satışların maliyeti brüt satış karının 4 katıdır. Öz sermaye tutarı 90.000 TL olduğuna göre öz sermaye devir hızı kaçtır?
10 points
Hazır değerler 150 TL, menkul kıymetler 200 TL, ticari alacaklar 300 TL, stoklar 850 TL, KVYK 500 TL1. Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin cari oranı kaç olmalıdır?
10 points
Bir işletmenin net kar toplamı 500 TL, öz kaynak toplamı 1.000 TL, brüt kar 750 TL, aktif toplamı 1.200 TL ise Mali Rantabilite oranı % kaçtır?
10 points
Aşağıdakilerden hangisi Cari Oranın formülüdür ?
10 points
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy