แบบกรอกประวัตินิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์เป็นหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดตั้งขึ้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัย นิสิตเก่า และนิสิตปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1.ให้นิสิตเก่าได้มีโอกาสในการช่วยเหลือ และพัฒนามหาวิทยาลัย 2.เป็นหน่วยงานที่ช่วยเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถทางวิชาการและอาชีพให้แก่นิสิตเก่า 3.สร้างโอกาสในการทำงานแก่นิสิตปัจจุบัน
ขอความร่วมมือให้ข้อมูลเพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลนิสิตเก่าของหน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเพื่อประโยชน์ในการจัดกิจกรรมสำหรับนิสิตเก่า การติดตามการทำงานและการศึกษาต่อ
คำนำหน้านาม *
ชื่อ *
Your answer
นามสกุล *
Your answer
วัน/เดือน/ปีเกิด (เช่น 2 กพ. 2530 ) *
Your answer
ระดับการศึกษาสูงสุด *
หมายเลขโทรศัพท์ (เพื่อแจ้งข่าวจากหน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์เท่านั้น ไม่มีการเผยแพร่) *
Your answer
ที่อยู่ (เพื่อแจ้งข่าวจากหน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์เท่านั้น ไม่มีการเผยแพร่) *
Your answer
E-mail (เพื่อแจ้งข่าวจากหน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์เท่านั้น ไม่มีการเผยแพร่)
Your answer
สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในระดับ (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก) *
Required
ท่านสะดวกรับข้อมูลข่าวสารผ่านทางช่องทางใด (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก) *
Required
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service