KÜSIMUSTIK LAPSEVANEMATELE
Suhted koolis
Kooli õpilaste ja õpetajate vahel on head suhted *
Klassijuhataja on minu lapse jaoks vajadusel olemas *
Lapsevanemana on mul lihtne klassijuhatajaga suhelda *
Kommentaarid
Your answer
Info liikumine koolis
Koolis toimuva kohta saan piisavalt ja õigeaegselt infot *
Koolis toimuva kohta saan infot *
1 - ei saa sealt üldse infot
2
3
4
5 – põhiline infoallikas
oma lapselt
klassijuhatajalt
e-koolist
klassi lastevanemate koosolekult
lastevanemate üldkoosolekult
hoolekogult
sotsiaalmeediast (Facebook)
kooli kodulehekülg
kooli kantseleist
kooli juhtkonnalt
mujalt
Infoliikumise parandamiseks kooli ja vanemate vahel soovitan
Your answer
Õppetöö läbiviimine
Minu laps õpib igal õhtul keskmiselt… *
Kommentaarid
Your answer
Minu lapse õpetajad lähenevad lastele nende individuaalsust arvestades *
Koolis hinnatakse õpilaste saavutusi *
Kommentaarid
Your answer
Õpilaste arenguvõimalused väljaspool õppetööd
Kool toetab piisavalt õpilase võimalusi õppetööväliseks tegevuseks *
Õppetöö jätab lastele piisavalt aega huvitegevuseks *
Kommentaarid
Your answer
Tugiteenuste rakendamine
Õpi- või käitumisraskustega lapsed saavad koolist abi *
Andekamate laste arendamisega tegeletakse *
Kommentaarid
Your answer
Koolikeskkond
Olen rahul kooli ruumidega *
Kool tagab võimaluste piires mu lapse vara kaitse *
Minu lapse koolis…
Minu lapse koolis reageeritakse kiusamise juhtumitele *
Koolis on head tingimused…
1 - ei nõustu üldse
2
3
4
5 - nõustun täielikult
kehalise kasvatuse tundide läbiviimiseks
käsitöötundide läbiviimiseks
kunstiõpetuse tundide läbiviimiseks
arvutiõpetuse tundide läbiviimiseks
keemia- ja füüsikatundide läbiviimiseks
Olen rahul toitlustamisega koolis *
Kommentaarid
Your answer
Kooli maine ja üldine rahulolu kooliga
Minu lapse koolil on hea maine, sinna tahetakse õppima minna *
Minu lapse koolis omandatud haridus võimaldab õpilastel tulevikus hästi hakkama saada *
Soovitan oma lapse kooli ka tuttavate lastele *
Olen oma lapse kooliga rahul *
Kommentaarid
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Kärdla Põhikool. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms