แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองกองบริหารศูนย์ลำปาง
Email address
วันที่
โปรดระบุวันที่กรอกแบบฟอร์ม
MM
/
DD
/
YYYY
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ-สกุล
โปรดกรอกชื่อ-นามสกุล
Your answer
ชื่อ-สกุล(ภาษาอังกฤษ)
โปรดกรอกชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ (กรณีที่ขอหนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ)
Your answer
สถานภาพ
โปรดเลือกสถานภาพของท่าน
ตำแหน่ง
โปรดระบุตำแหน่ง
Your answer
เงินเดือนปัจจุบัน
โปรดกรอกเงินเดือนปัจจุบันของท่าน
Your answer
วัตถุประสงค์
โปรดเลือกความประสงค์จะขอหนังสือรับรอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ต้องการหนังสือรับรองฉบับภาษาไทย
กรุณาระบุจำนวนหนังสือรับรองที่ต้องการ
ต้องการหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ
กรุณาระบุจำนวนหนังสือรับรองที่ต้องการ
วันที่เริ่มปฏิบัติราชการ
โปรดกรอกวันที่ท่านเริ่มปฏิบัติราชการ
MM
/
DD
/
YYYY
มีความประสงค์ให้ระบุการได้รับเงินประจำตำแหน่ง
กรุณาระบุจำนวนเงินประจำตำแหน่งของท่านด้วย
มีความประสงค์ให้ระบุการได้รับเงินเพิ่มประสิทธิภาพ
กรุณาระบุจำนวนเงินเพิ่มประสิทธิภาพของท่านด้วย
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms