แบบฟอร์มคำขอหนังสือรับรองกองบริหารศูนย์ลำปาง
คำชี้แจง
1. กรุณาระบุเหตุผลที่จะขอใบรับรองเพื่อผู้บังคับบัญชาจะได้พิจารณาลงนาม
2. กรุณายื่นต่อหน่วยการเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 5 วันทำการ ก่อนที่จะนำหนังสือรับรองไปใช้
3. การติดตามการออกหนังสือรับรอง ให้มาติดต่อที่หน่วยการเจ้าหน้าที่เอง ภายหลังที่ยื่นคำขอ 5 วันทำการ
4. หากผู้ขอหนังสือรับรองทำต้นฉบับหายและประสงค์จะให้หน่วยการเจ้าหน้าที่ออกให้ใหม่เพื่อวัตถุประสงค์เดิม
จะต้องรออย่างน้อย 10 วันทำการ
Explanation
1. Please provide the reason for applying for the certificate.
2. Please submit to the staff unit at least 5 working days before the certificate is issued.
3. Follow up the certification. To contact the unit itself. After applying for 5 working days
4. If the original applicant disappears and wishes to re-issue the unit for the original purpose.
You must wait at least 10 business days
ยอมรับ (Accept) *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง. Report Abuse - Terms of Service