แบบลงทะเบียนการประชุมวิชาการ (TCOH 2019)
Thailand conference of occupational health and safety (TCOH 2019)
วันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้า แกรนด์ แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี
ข้อมูลผู้สมัคร
1.ชื่อ-นามสกุล *
Your answer
2. ตำแหน่ง *
Your answer
3. สถานที่ทำงาน *
Your answer
4. เลขที่ใบประกอบวิชาช่ีพ *
Your answer
5. สถานที่ติดต่อสะดวก *
Your answer
6. เบอร์โทรศัพท์ *
Your answer
7. E-mail *
Your answer
8. สมาชิกสมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย *
อัตราค่าลงทะเบียน
สมาชิกสมาคมฯ จำนวน 1,800 บาท
บุคคลทั่วไป : ลงทะเบียนก่อนวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 จำนวน 2,000 บาท
ลงทะเบียนหลังวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 จำนวน 2,200 บาท
9. ข้าพเจ้าได้ชำระค่าลงทะเบียนเป็นเงิน...........บาท วัน/เดือน/ปี ที่โอนเงิน......................
Your answer
วิธีการสมัครและลงทะเบียน
1. กรุณากรอกใบสมัครตัวบรรจง
2. วิธีการชำระเงิน
2.1 โอนเงินผ่านธนาคาร ชื่อ นางเกด ชัยวัชราภรณ์ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 691-0-15969-1
3. ส่งใบสมัครและหลักฐานการชำระเงินไปได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
3.1 สมัครโดยการใช้แบบฟอร์มใบสมัคร พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินผ่านทางอีเมล์ occenv@gmail.com
3.2 สมัครผ่านทาง google form พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินกรณีที่ใช้ gmail เท่านั้น
4. ในกรณียกเลิกการลงทะเบียนผู้จัดการประชุม ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเว้นคืนเงินค่าลงทะเบียน และการสมัครจะสมบูรณ์เมื่อได้ค่าลงทะเบียนเรียบร้อย
5. หากมีข้อสงสัยเรื่องการลงทะเบียนหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับการประชุม กรุณาติดต่อ คุณทิพย์ทิวา เจตปริยญาน โทรศัพท์ 02-5174333 มือถือ 086-6039336 E-mail occenv@gmail.com
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy