ĐĂNG KÝ DỰ LỄ TỐT NGHIỆP KHOA CNTT & TT (ngày 21/09/2018)
Đã hết hạn đăng ký.

Mọi thắc mắc liên hệ Cô Nguyễn Thị Thủy Chung.
nttchung@cit.ctu.edu.vn

Sơ đồ chỗ ngồi của SV dự lễ:
https://drive.google.com/file/d/1w4TVvceqzGMb8XGGA8SSLX_jg1hHti5c/view

Danh sách sinh viên dự lễ theo sơ đồ:
https://drive.google.com/file/d/1wA7HS2o4MKxW7Dv0YUdKNSJwENSoCrxF/view


Xem thông báo v/v mượn lễ phục
Từ 14h đến 16h ngày 20-9-2018 tại HT rùa.


Chương trình lễ Tốt nghiệp:

07g30: Tân kỹ sư có mặt
08g00: Đăng ký đại biểu
08g30: Khai mạc
Nội dung:
1. Báo cáo kết quả và thành tích học tập của sinh viên.
2. Phát biểu của Ban Giám hiệu.
3. Phát học bổng của các Công ty
4. Công bố quyết định của Hiệu trưởng khen thưởng sinh viên tốt nghiệp Thủ khoa ngành và giỏi toàn khóa.
5. Phát biểu của sinh viên tốt nghiệp.
6. Phát biểu của đại diện phụ huynh sinh viên tốt nghiệp.
7. Văn nghệ.
8. Công bố quyết định của Hiệu trưởng công nhận sinh viên tốt nghiệp và phát bằng tốt nghiệp.

Bế mạc
Chụp hình lưu niệm với tân kỹ sư.

*** Liên hệ chuyển sinh hoạt đoàn (rút sổ đoàn): sinh viên tốt nghiệp liên hệ đ/c Đoàn Thị Huyền Trân - Phó BT đoàn khoa để rút sổ đoàn (Đoàn Thị Huyền Trân, điện thoại: 0122 579 5808, email: tranb1509663@student.ctu.edu.vn). Sau thời gian 3 tháng nếu không rút sổ đoàn sẽ không được giải quyết về sau.

This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms