Jak zlepšit život rodinám: dětem a mládeži, seniorům a osobám se zdravotním postižením v Praze 22 a Kolovratech?
dotazníková akce v rámci komunitního plánování sociálních služeb v Praze 22 v roce 2017
Poznámka: Správní obvod Praha 22 zahrnuje Uhříněves, Pitkovice, Hájek u Uhříněvsi, Kolovraty, Lipany, Benice, Královice, Nedvězí u Říčan.
Instrukce k vyplnění: Dotazník je anonymní a jeho vyplnění je dobrovolné. Pokud jsou pro Vás některé otázky příliš osobní, nemusíte na ně odpovídat. U každé otázky najdete vysvětlující pokyn, odpověď zaškrtněte v malém rámečku (více možných odpovědí) nebo kroužku (jen jedna možná odpověď), popřípadě vypište do volných řádků.
Vyplňte jeden dotazník za domácnost.

TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Děkujeme.
1. Jste muž nebo žena?
2. Jaký je váš věk?
3. Jaké je vaše nejvyšší dokončené vzdělání?
4. Jak byste hodnotil(a) životní úroveň vaší domácnosti?
5. Jaké je složení Vaší domácnosti?
6. Jaký je počet dětí ve Vaší rodině (domácnosti)?
Your answer
7. Vypište věk dětí ve Vaší rodině (domácnosti)?
Your answer
8. Jaké je Vaše zaměstnání?
9. V které části Prahy 22 bydlíte?
10. Jak dlouho bydlíte ve vaší městské části?
11. Kterým prioritám ze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro MČ Praha 22 a MČ Praha-Kolovraty na období 2016–2018 byste dal/a přednost?
(zaškrtněte max 3 priority z každé prioritní oblasti)
Your answer
Prioritní oblast 1. – pro cílovou skupinu „senioři a zdravotně postižení“
Prioritní oblast 2. – pro cílovou skupinu „rodina, děti, mládež"
12. Co by podle Vás pomohlo k lepší informovanosti o stávajících i nově zřizovaných službách a různých akcích ve vaší městské části?
(zaškrtněte max. 3 odpovědi)
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms