Formularz zgłoszeniowy Advances in Applied Biomechanics & Majówka Młodych Biomechaników
W celu zgłoszenia swojego uczestnictwa proszę wypełnić poniższy formularz /
To register your participation, please fill in the form below
Nazwisko *
Last name
Your answer
Imię *
First name
Your answer
Adres email *
Email adress
Your answer
Tytuł/stopień naukowy, proszę wybrać opcję lub podać inną (np. ppłk dr hab., prof. Polsl) *
Title / degree Please select or enter a different
Reprezentowana jednostka, (np: nazwa uczelni, nazwa wydziału, nazwa katedry) *
Represented unit (eg: university name, faculty name, department name)
Your answer
Dane do faktury: numer NIP *
Billing information: NIP number
Your answer
Dane do faktury: nazwa jednostki *
Billing information: name
Your answer
Dane do faktury: adres jednostki (proszę podać adres jednostki (ulica, miasto, kod pocztowy) na którą będzie wystawiona faktura) *
Billing information: address (please specify street address, city, postal code)
Your answer
Adres, na który zostanie przesłana faktura *
Address to which bill will be sent
Your answer
Adres do korespondencji
Correspondence address
Your answer
Telefon kontaktowy *
Phone number
Your answer
Tytuł referatu *
Title of the paper
Your answer
Zakres tematyczny referatu
The thematic scope of the paper
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji Naukowej Advances in Applied Biomechanics & Majówka Młodych Biomechaników 2018 na podany w tym celu adres email i/lub telefon oraz adres. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych jest Komitet Organizacyjny "AAB & MMB 2018" z siedzibą ul. F. D. Roosevelta 40, 41-800 Zabrze. *
I consent to the processing of my personal data in accordance with the Law on Personal Data Protection to report participation in the Conference Advances in Applied Biomechanics & Scientific Meeting of Young Biomechanics 2018 to given that the email address and / or telephone and address. Providing personal information is voluntary. I was / am informed / and that I have the right to access their data, the possibility of correcting them, request to cease processing. The data controller is Organising Committee "ABB & MMB 2018" based ul. F. D. Roosevelt 40, 41-800 Zabrze.
Required
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany w tym celu adres email. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych jest Komitet Organizacyjny "AAB & MMB 2018" z siedzibą ul. F. D. Roosevelta 40, pokój 114 41-800 Zabrze. *
I consent to the processing of my personal data in accordance with the Law on protection of personal data in order to transmit information electronically in accordance with the Act on electronic services on specified in the order email address. Providing personal information is voluntary. I was / am informed / and that I have the right to access their data, the possibility of correcting them, request to cease processing. The data controller is Organising Committee "AAB & MMB 2018" based ul. F. D. Roosevelt 40, room 114 41-800 Zabrze.
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.