2019【รางวัลวรรณกรรมสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และแรงงานต่างชาติ】
ข้อควรระวัง
สำหรับผู้เข้าแข่งขันการประกวดจะสามารถส่งบทความเพียง
หนึ่งฉบับเท่านั้น จะไม่สามารถให้ผู้อื่นส่งซ้ำบทความเดิมได้อีก ถ้ามีการฝ่าฝืนและคณะผู้ดำเนินการตรวจพบหลักฐานได้ ท่านจะหมดสิทธิ์ในการแข่งขันรางวัลวรรณกรในครั้งนี้
重要提醒:
每位參賽者投稿文章以一篇為限,同一篇文章,請勿以別名重覆投稿。經主辦單位查驗身分後,若有重覆投稿的情形,您將喪失本屆移民工文學獎的參賽資格。
ข้อมูลส่วนตัว 個人資料
ช่องต่อไปนี้จะไม่เปิดเผยหากไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลงาน
以下欄位未經作者本人同意不會公開。
ชื่อ-นามสกุลจริง 真實姓名 *
Your answer
เพศ 性別 *
อื่นๆ 其他
วันเดือนปีเกิด 出生日期 *
ค.ศ. /เดือน /วัน 西元 年/月/日
Your answer
สัญชาติ 國籍 *
Your answer
ที่อยู่ปัจจุบัน 目前居住地 *
โปรดกรอกประเทศ/เมือง เช่น ไต้หวัน/ไทเป 請填寫國家/城市,例如:臺灣/台北。
Your answer
สถานะประจำตัว 身份 *
อื่นๆ 其他
แนะนำตนเอง 自我介紹 *
โปรดแนะนำตนเองอย่างง่าย เช่น อาชีพปัจจุบัน, แรงจูงใจในการสร้างสรรค์งานวรรณกรรม อื่นๆ 請簡單自我介紹,例如:目前職業、創作動機等。
Your answer
วิธีติดต่อ 通聯方式
โปรดแจ้งข้อมูลแอปพลิเคชั่นที่ติดต่อได้สะดวก เพื่อใช้ในการติดต่อกับผู้เดินเรื่องให้ในภายหลัง
請提供經常使用之通訊軟體帳號,以利主辦單位後續聯繫。
เบอร์โทรศัพท์ 電話 *
Your answer
อีเมล์ E-mail *
หากไม่มีอีเมล์ โปรดเขียนว่า “ไม่มี” 若無電子郵件,請填無。
Your answer
Facebook/Line/Instagram/Whatsapp *
วิธีการเขียนคือ「แอปพลิเคชั่น : รหัส ID」เช่น 「LINE:TLAM2018」 หากไม่มีแอปพลิเคชั่นข้างต้น โปรดเขียนเบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ หรืออย่างอื่นที่สามารถติดต่อคุณได้ 填寫方式為「通訊軟體:帳號ID」,例如「LINE:TLAM2018」。若無使用上述社群軟體,請提供電話、電子郵件以外,可聯繫到您的方式。
Your answer
งานเขียนที่ถูกตีพิมพ์ 投稿作品
งานเขียนประมาณ 3000 ตัวอักษร มากกว่าหรือน้อยกว่าเล็กน้อยไม่เป็นไร (แต่ต้องไม่เกิน 100 ตัวอักษร)
ไม่จำกัดรูปแบบเรียงความ ส่งผลงานได้คนละ 1 ชิ้น
3,000字內為宜,文體不限,每人限投一篇。
ชื่อผลงาน 作品名稱 *
Your answer
บทความเผยแพร่ 投稿文章 *
กรุณานำผลงานของคุณ ตัดแปะลงในช่องว่างด้านล่าง 請複製您的作品,轉貼至下方文字框。
Your answer
หนังสือยินยอม 同意書
*
หนังสือฉบับนี้แสดงว่า ข้อมูลที่ข้าพเจ้ากรอกเพื่อแข่งขันประกวด【รางวัลวรรณกรรมสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และแรงงานต่างชาติ】เป็นความจริงทุกประการ และผลงานที่เข้าแข่งขันมิได้ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา มิเช่นนั้น ข้าพเจ้ายินดีรับผิดชอบทุกอย่างตามกฎหมาย ข้าพเจ้ามีธรรมสิทธิของผู้สร้างสรรค์และสิทธิ์ในทรัพย์สิน และได้มอบสิทธิ์ให้ผู้จัดกิจจกรมใช้ในการเผยแพร่ ตีพิมพ์ในรูปแบบใดก็ได้ จึงเรียนมาเพื่อทราบ 茲保證本人參加【移民工文學獎】所填報之資料均完整屬實,且參賽作品絕無侵害他人智慧財產權之情事,若有違者,本人願自付一切法律責任。本人享有作品之著作人格權及著作財產權,並同意無償授權主辦單位用於任何形式之推廣、出版、發表。以上。特立此同意書。
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service