GÓI LƯU TRÚ THÁNG / MONTHLY PACKAGE
Dành cho khách lưu trú sử dụng "Giường đơn trong phòng ngủ tập thể" tại The Vietnam Hostel, cụ thể:

- GÓI THÁNG: Bao gồm 30 đêm lưu trú sử dụng "Giường đơn trong phòng ngủ tập thể", khách hàng có thể đăng ký lưu trú 30 đêm bất kỳ (liên tiếp hoặc gián đoạn) tại The Vietnam Hostel (Thời hạn hiệu lực áp dụng của gói là 90 ngày kể từ ngày mua).

The Vietnam Hostel is providing monthly package for guest staying in dormitory which indicated below:

- MONTHLY PACKAGE: Including 30 nights staying in dormitory, guest can registry 30 nights (consecutive or random) at The Vietnam Hostel (This package is valid for 90 days since the purchased date).

***Nhằm bảo vệ tình trạng sức khỏe cho khách hàng cũng như cộng đồng. The Vietnam Hostel sẽ thực hiện KIỂM TRA NHIỆT ĐỘ của khách hàng hằng ngày trong suốt thời gian luu trú; Cũng như hỗ trợ khách hàng thực hiện KHAI BÁO Y TẾ theo yêu cầu của Chính phủ Việt Nam.

***In order to protect customers' safety as well as community's safety, The Vietnam Hostel will apply BODY TEMPERATURE CHECK PROTOCOL on daily basic to all guests; As well as support customers to complete THE HEALTH DECLARATION as requested by the Vietnamese Government.

*EMAIL ADDRESS IS REQUIRED FOR CONFIRMATION AND PAYMENT
Email *
HỌ VÀ TÊN / GUEST'S NAME *
NGÀY THÁNG NĂM SINH / DATE OF BIRTH *
MM
/
DD
/
YYYY
GIỚI TÍNH / GENDER *
SỐ CMND. PP / IDENTIFICATION No. *
NGÀY MUA / TRANSACTION DATE *
MM
/
DD
/
YYYY
LƯU Ý / NOTICE
Khách hàng đăng ký ngày lưu trú theo gói vui lòng liên hệ The Vietnam Hostel tối thiểu trước 24h để giữ phòng trống.
Guest must contact The Vietnam Hostel for registering the date of stay at least 24h prior to the time of arrival.

Email: fo.vietnamhostel@gmail.com
Subject: [SỐ CMND. PP / IDENTIFICATION No.]

*Mỗi Package chỉ được áp dụng cho 01 khách và không có giá trị quy đổi ra tiền mặt.
01 package is applied for 01 guest and cannot be exchanged into cash.

*Email xác nhận và đề nghị thanh toán sẽ được gửi về email của quý khách trong vòng 24h
Confirmation and request for payment will be sent to your designated email with in 24h.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy