Nivå två - Hundassisterad pedagogik - SKOLHUND
Hundassisterad pedagogik

Onlinestart: 1/9
Kursdatum: 19-20/9, 17-18/10, 21-22/11 samt 24/1 2020
Diplomering: 21/3

Skolhund
Utbildning i hundassisterad pedagogik.

Skolhunden används i skola eller annan typ av pedagogisk verksamhet av exempelvis pedagog, specialpedagog eller annan personal som ska arbeta med hunden som pedagogiskt verktyg. Fokus på djurassisterad pedagogik är att hjälpa deltagaren att nå förbättrade resultat enligt läroplanen samt sociala och kognitiva funktioner. Det är en målinriktad verksamhet och deltagarens utveckling dokumenteras och utvärderas.

Skolhunden är ett övergripande begrepp som innefattar de olika varianterna vars olika målgrupper man arbetar med. Utbildningen är formad för att koppla övningar och arbetssätt kopplade till läroplanen.

Läshund – ett koncept vars primära uppgift är att arbeta med att hjälpa barn att utveckla sin läsförståelse alt öva på att läsa. Vi arbetar med inspiration utifrån ett koncept som heter R.E.A.D ifrån USA. Förkortningen står för Reading Education Assitance Dog.

Utbildningen är en kombinationsutbildning i form av fysiska träffar, träning av hund och litteraturstudier på distans samt verksamhetsförlagd utbildning. De fysiska träffarna är 7st där vi ses två dagar vid varje tillfälle. Utöver detta tillkommer en extra dag för diplomering.

Ett extra lämplighetstest utförs vid första kurstillfället och diplomering/ examinering tillkommer.

Förkunskapskrav för kursen:
Du ska ha utbildning inom någon form av pedagogiskt eller socialt arbete med inriktning mot barn och ungdom alt. motsvarande arbetslivserfarenhet.

Du ska också ha en Besökshund med godkänd examen samt att man inför diplomering behöver godkänd veterinärbesiktning för att veta att hunden inte lider av någon smärta. Du måste ha tillgång till dator och internet en del av kursen är webbaserad.

Utbildningens innehåll:

7 st heldagarsutbildning + 70 h verksamhetsförlagd utbildning + 400 h ortsoberoende utbildning (träning av hund hemma).

Utbildningen ska ge hundteamet kunskap inom:

– Tjänstehundens insatser anpassade till individ och skolans läroplan.
– Djuromsorg och hälsa
– Hundens träning
– Kommunikation, bemötande, förhållningssätt
– Människans hälsa, etik och värdegrund
– Verksamhetsförlagd utbildning.

Hundföraren är en diplomerad hundförare. Som arbetar med sin hund antingen enskilt eller i samarbete med legitimerad personal. Hundsteamets uppgifter är att göra målinriktade besök inom skola och andra pedagogiska miljöer. Teamet ska arbeta med målinriktade metoder som dokumenteras och utvärderas.

Godkänd examen ger behörighet till att arbeta yrkesmässigt som tjänstehundsteam.

Pris skolhund:

Kursavgift - 15375 kr
(Avbetalningsplan med individuellt upplägg kan göras www.humanfinans.se.)

Diplomeringsalternativ för terapihund 1.
3125 kr – Ekipaget kommer till oss på utsatt tid och diplomeras samtidigt som andra.


* Kontakta STHS för mer information

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Svenska Terapihundskolan. Report Abuse - Terms of Service