Ffotograffydd Miwsig Gorau - Best Music Photographer
Noddir gan Oner Signs / Sponsored by Oner Signs

Y bleidlais yn cau 22/03/19 - dim ond unwaith y gallwch bleidleisio!
Cyhoeddir yr enillwyr yn Tramshed Caerdydd, 29 Mawrth 2018 - tocynnau yn http://bit.ly/CMATickets19

Voting closes 22/03/19 - you can only vote once!
Winners are announced at Tramshed Cardiff, 29th March 2018 - tickets at http://bit.ly/CMATickets19

Email address *
Rwy’n cydsynio i gael diweddariadau e-bost gan Gwobrau Miwsig Caerdydd / I consent to receiving email updates from Cardiff Music Awards *
Mae ar Gwobrau Miwsig Caerdydd angen eich cyfeiriad e-bost i ddilysu eich enwebiad a'ch pleidlais. Hebddo, ni allwn gofrestru eich enwebiad na'ch pleidlais, ac felly ni fyddant yn cyfrif. Mae Gwobrau Miwsig Caerdydd yn cydymffurfio â phob deddf diogelu data a’r GDPR. Ni chaiff eich cyfeiriad e-bost ei ddefnyddio na’i drosglwyddo i unrhyw drydydd parti dan unrhyw amgylchiadau o gwbl. Fodd bynnag, byddai Gwobrau Miwsig Caerdydd yn hoffi rhoi gwybod i chi am ddyddiadau allweddol, er enghraifft dyddiadau cau ar gyfer pleidleisio a dyddiadau lansio tocynnau. Os hoffech beidio â chael y negeseuon e-bost hyn, gallwch optio allan neu ddatdanysgrifio o'r neges e-bost cyntaf a gewch gennym. / Cardiff Music Awards requires your email address to validate your nomination and voting. Without this we cannot register your nomination or vote and therefore it will not be counted. Cardiff Music Awards complies with all data protection and is GDPR compliant. You email address will not be used or passed on to any third party under any circumstances whatsoever. Cardiff Music Awards would however like to keep you up to date with key dates such as voting closing deadlines and ticket launches. Should you wish not to receive these emails please opt out or unsubscribe from the first email you receive from us.
Required
Ffotograffydd Miwsig Gorau - Best Music Photographer *
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service