Конфекционар текстила
Драги ученици,

Надамо се да ће вам овај тест помоћи да се успешно припремите за
предстојећи матурски испит. Питања на овом тесту су преузета из Приручника
за полагање матурског испита (нека наведу сви тачан назив).

Највећи број бодова који можете да добијете на тесту је 100.

Одговори на питања и начин бодовања тачних одговора су прилагођени систему
који користимо за израду теста и нису у потпуности једнаки онима на
испиту.

Сваки задатак пажљиво прочитајте, размислите о томе шта се у задатку тражи
и пратите упутства о начину на који треба да га решите.
Тест можете радити више пута.

Желимо Вам много успеха у раду!
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. Изабрати један тачан одговор. Рупице са округлином израђују се обавезно на:
1 point
Clear selection
2. Изабрати један тачан одговор. Међу понуђеним тврдњама издвојити тачну:
1 point
Clear selection
3. Изабрати један тачан одговор. За опшивање делова одевног предмета користе се:
1 point
Clear selection
4. Изабрати један тачан одговор. Помоћни инструмент за снимање времена израде је:
1 point
Clear selection
5. Изабрати један тачан одговор. На слици је приказана:
1 point
Captionless Image
Clear selection
6. Изабрати један тачан одговор. На слици 1. са леве стране приказан je технички цртеж задњег дела панталона, а на слици 2. приказано је:
1 point
Captionless Image
Clear selection
7. Изабрати један тачан одговор. На слици је приказан:
1 point
Captionless Image
Clear selection
8. Изабрати један тачан одговор. Скробљењем се постиже:
1 point
Clear selection
9. Изабрати један тачан одговор. Машинска игла Nm 75 има пречник тела игле:
2 points
Clear selection
10. Изабрати један тачан одговор. Приказани кројни делови на слици за мушки сако кроје се од:
2 points
Captionless Image
Clear selection
11. Изабрати један тачан одговор. За израду лево-леве плетенине употребљавају се:
2 points
Clear selection
12. Изабрати три тачна одговора. Од наведених мера ширинске су:
2 points
13. Изабрати два тачна одговора. Заједничке карактеристике парних преса су:
2 points
14. Изабрати два тачна одговора. Лепљива међупостава код израде мушке кошуље фиксира се на:
2 points
15. Изабрати два тачна одговора. Конструкција поставе се врши на основу:
2 points
16. Изабрати два тачна одговора. Метражна плетенина се производи као:
2 points
17. Изабрати три тачна одговора. Карактеристике занатског начина производње одеће су:
2 points
18. Изабрати три тачна одговора. Развлачни механизам је у системима предења памука и вуне саставни део машина у фазама:
2 points
19. Допунити реченицу тако да тврдња буде тачна. Одговор уписати ћирилицом малим словима. Трошкови управе и продаје су трошкови везани за особље које ради у управи и продаји фабрике. То су _______________________ радна места.
1 point
20. Допунити реченицу тако да тврдња буде тачна. Одговор уписати ћирилицом малим словима. На слици је пуном линијом приказано место______________________________ паспулираног џепа.
2 points
Captionless Image
21. Допунити реченицу тако да тврдња буде тачна. Одговор уписати ћирилицом малим словима. За лакше обликовање вунених тканина приликом пеглања обавезно се врши ______________________ материјала.
1 point
22. Допунити реченицу тако да тврдња буде тачна. Одговор уписати ћирилицом малим словима. Еластан (Elastan), ликра (Lycra) и спандекс (Spanedex) су трговачки називи за ___________________________ влакна.
1 point
23. Допунити реченицу тако да тврдња буде тачна. Одговор уписати ћирилицом малим словима, а између речи ставити зарез. Уписати називе кројних делова крагне:
2 points
Captionless Image
24. Допунити реченицу тако да тврдња буде тачна. Одговор уписати ћирилицом малим словима, а између речи ставити зарез. Дорада против гужвања најчешће се примењује на материјалима од ________________ влакана, а смањење сјаја на материјалима од ________________ влакана.
2 points
25. Допунити реченицу тако да тврдња буде тачна. Одговор уписати ћирилицом малим словима, а између речи ставити зарез. Пројектантско – конструкциона припрема подразумева:
3 points
26. Допунити реченицу тако да тврдња буде тачна. Одговор уписати ћирилицом малим словима, а између речи ставити зарез. Навести факторе на основу којих се формира цена коштања производње:
2 points
27. У задатку израчунати и написати одговарајући резултат. Предузеће запошљава 400 производних радника, годишњи фонд радних дана износи 220 радних дана, а дневно радно време је 8 сати. Израчунати годишњи фонд радног времена.
4 points
28. У задатку израчунати и написати одговарајући резултат. Дате су главне мере ВТ = 168 cm и ОБ = 96 cm, на основу њих израчунати:1. ДМ = 5/8 ВТ,2. ДС = 1/4 ОБ + 1 до 2 cm, 3. ДК = ДМ – ДС,4. ВК = 1/2 ДК + 1/10 ДК,
2 points
29. У задатку израчунати и написати одговарајући резултат. Одредити површинску густину тканине, ако је густина основе 24ž/cm, а густина потке 18ž/cm
3 points
30. У редовима су наведени кројни делови одевних предмета а у колонама типови термофиксирања. Која врста типа термофиксирања одговара одређеном кројном делу (означи - чекирај одговарајући тип термофиксирања).
4 points
1. парцијално фиксирањe
2. фронтало фиксирање
крагна на мушкој кошљи
предњи део капута
појас на сукњи
предњи део мушког сакоа
31. У редовима су дате ознаке неких мера које су потребне за конструкцију одевних предмета и њихових делова а у колонама називи делова одевног предмета и одевни предмети. Повезати називе делова са одговарајућим ознакама датих мера (означи - чекирај одговарајући одевни предмет).
4 points
блуза
крагна
рукав
панталоне
ВК
ОВИ
ВРО
ШЛ
Clear selection
32. На слици је приказана мушка кошуља, чији су кројни делови означени бројевима. Упиши број и назив кројног дела. Одговор уписати ћирилицом малим словима, а између назива кројних делова ставити зарез.
4 points
Captionless Image
33. У редовима се налазе начини постављања кројних делова, а у колонама врсте материјала. Повезати врсте материјала са одговарајућим начином постављања (означи - чекирај одговарајући материјал).
4 points
кепер
сомот
платно
тексас
плиш
атлас
Обавезан исти смер основе кројних делова
Нема обавезног смера основе кројних делова
34. На основу датe слике женских панталона, поређати операције израде предњег дела женских панталона хронолошким редом (од 1 до 5). У редовима су дате операције а у колонама бројеви од 1 до 5 (означи - чекирај одговарајући број).
5 points
Captionless Image
1.
2.
3.
4.
5.
састављање горњег и доњег предњег дела
опшивање ивица на горњем и левом и десном доњем делу панталона
распеглавање шава састава левог и десног доњег дела
распеглавање шава састава горњег и доњег предњег дела
састав левог и десног доњег дела
Clear selection
35. У редовима се налазе начини постизања ефекта на тканини, а у колонама назив ефекта на тканини. Повезати начине постизања ефекта са називима ефекта (означи - чекирај одговарајући ефекат).
3 points
карирана тканина
попречнопругаста тканина
уздужнопругаста тканина
дезен основиних жица
дезен основиних и поткиних жица
дезен поткиних жица
Clear selection
36. На слици је приказана игла са језичком где су бројевима обележени делови иглe. Уписати бројеве и делове игле. Одговор уписати ћирилицом малим словима, а између назива дела ставити зарез.
3 points
Captionless Image
37. Написати хронолошки редослед операција рада на предњем делу хаљине (од 1 до 8). У редовима су дати називи операција а у колонама бројеви од 1 до 8 (означи - чекирај одговарајући број).
8 points
Captionless Image
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
саставити предњи средњи и предњи бочни део
Саставити предњи горњи и предњи доњи део
обрадити ивице доњег дела хаљине
распеглати шавове доњег дела
напеглати попречни шав предњег дела
заједно изендлати попречни шав предњег дела
ушити ушитке
напеглати ушитке
Clear selection
38. На основу датe скице хаљине, поређати хронолошким редом (од 1 до 7), операције спајања предњег дела. У редовима су дате операције а у колонама бројеви од 1 до 7 (означи - чекирај одговарајући број).
7 points
Captionless Image
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Израда ушитака
Састављање горњег и доњег дела
Опшивање ивица делова
Распеглавање шавова средњег и бочних делова
Распеглавање шава горњег и доњег дела
Пеглање ушитака
Састављање средњег и бочних делова
Clear selection
39. На слици је приказано неколико делова женског блејзера за основни материјал који су означени бројевима. Уписати број одговарајућег дела и назив дела. Одговор уписати ћирилицом малим словима, а између назива дела ставити зарез.
4 points
Captionless Image
40. Одговор уписати ћирилицом малим словима. Напиши назив влакна чији је попречни пресек приказан на слици.
1 point
Captionless Image
41. Одговор уписати ћирилицом малим словима. Напиши назив влакна чији је попречни пресек приказан на слици.
1 point
Captionless Image
42. Одговор уписати ћирилицом малим словима. Напиши назив влакна чији је подужни изглед приказан на слици.
1 point
Captionless Image
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Завод за унапређивање образовања и васпитања. Report Abuse