Testiranje uporabniške prijaznosti plazovnega biltena
Spoštovani uporabniki plazovnega biltena.

Pred vami je kratka anketa na temo vašega zadovoljstva s plazovnim biltenom. Izvaja se v okviru študije uporabnosti plazovnih biltenov, ki jo izvajata Agencija Republike Slovenije za okolje in Odsek za računalniške sisteme Instituta »Jožef Stefan«. Rezultati ankete so popolnoma anonimni in bodo uporabljeni izključno za namen raziskave.

V kolikor ste seznanjeni s spodnjim plazovnim biltenom, vas vljudno naprošamo, da odgovorite na naslednjih deset vprašanj. S svojimi odgovori boste doprinesli k izboljšanju plazovnih biltenov in prispevali k večji varnosti v gorah.

Najlepša hvala.

Vprašalnik SUS-SI *
Za vsako trditev podajte stopnjo strinjanja na lestvici od 1 - 'sploh se ne strinjam' do 5 'se povsem strinjam'. Če trditev ni primerna za testirani sistem, jo ocenite s 3.
1
2
3
4
5
Menim, da bi ta sistem rad pogosto uporabljal.
Sistem se mi je zdel po nepotrebnem zapleten.
Sistem se mi je zdel enostaven za uporabo.
Menim, da bi za uporabo tega sistema potreboval pomoč tehnika.
Različne funkcije tega sistema so se mi zdele dobro povezane v smiselno celoto.
Sistem se mi je zdel preveč nekonsistenten.
Menim, da bi se večina uporabnikov zelo hitro naučila uporabljati ta sistem.
Sistem se mi je zdel neroden za uporabo.
Pri uporabi sistema sem bil zelo suveren.
Preden sem osvojil uporabo tega sistema, sem se moral naučiti veliko stvari.
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms