Анкета на обучение на бесплатном курсе польского языка
Ankieta zgłoszeniowa na kurs j. polskiego dla uchodźców z Ukrainy, mieszkających na terenie województwa Dolnośląskiego  
Termin realizacji kursu: 15.05.2023-15.07.2023
Organizator: Polski Instytut Współpracy Obywatelskiej i Szkoła Witaj Wrocław
Kontakt: biuro@fpiwo.pl 

Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Wspieramy Ukrainę, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Imię i nazwisko jak w dowodzie tożsamości / Имя и фамилия как в паспорте (загранпаспорте) *
Obywatelstwo / Гражданство *
Data urodzenia / Дата рождения (день - месяц - год)   *
MM
/
DD
/
YYYY
Telefon kontaktowy / Контактный номер телефона в международном формате (при наличии также WhatsApp) *
Kontakty w sieciach społecznościowych / Контакты в социальных сетях (Facebook / Skype / LinkedIn / другое)
Znajomość języków obcych / Знание иностранных языков *
С1-С2/Отлично
В1-В2/Средне
А1-А2/Слабо
Nie znam/Не знаю
Polski/Польский
Ukraiński/Украинский
Rosyjski/Русский
Jaką formę kursu preferujesz? / Какую форму занятий предпочитаешь?

*Organizator kursu ma prawo odmówić w wybranej formie kursu, w sytuacji braku miejsc w grupie z wybraną formą / Организатор курса имеет право отказать в выбранной форме курса, в связи с отсутствием свободных мест в группе данной формы 
*
Powiedz nam coś o sobie, czym się aktualnie zajmujesz w Polsce? / Расскажи нам больше о себе, чем в настоящее время занимаешься в Польше и чем хочешь заниматься?
Oświadczam, że obecnie mieszkam na terenie województwa dolnośląskiego, mianowicie w mieście/miejscowości:/ Подтверждаю, что в настоящее время я проживаю на територии воевудства Нижней Силезии, а именно в городе/населенном пункте: *
Oświadczam, że przyjechałem/am do Polski po 24.02.2022 z powodu wojny w Ukrainie. Podaję datę wjazdu do Polski wg. pieczątki w paszporcie lub na podstawie innego dokumentu. / Подтверждаю, что приехал/а в Польшу после 24.02.2022 в связи с военными действиями в Украине. Подаю дату въезда в Польшу, на основании печати в паспорте или другого документа:

Zastrzegamy prawo do wglądu do dokumentów celem weryfikacji podanej daty / Оставляем за собой право проверки документа, с целью верификации даты приезда.
*
MM
/
DD
/
YYYY
Proszę tu poinformować o ewentualnych specjalnych potrzebach / Проинформируйте нас о возможных особых потребностях (специальное питание, потребность в сурдопереводчике, пандусе и других вещах)
Выражаю согласие на обработку моих персональных данных содержащихся в этом документе Польским Институтом Гражданского Сотрудничества согласно с Законом о защите персональных данных от 10 мая 2018 года и постановлением ЕС 95/46/WE (RODO) / Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Polski Instytut Współpracy Obywatelskiej zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO *
Я выражаю согласие на получение рассылок на мой электронный адрес от Польского Института Гражданского Сотрудничества, а также иные виды рассылок и уведомлений, в том числе рекламного характера / Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Polskiego Instytutu Współpracy Obywatelskiej drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w Formularzu adres e-mail informacji handlowych, dotyczących usług oferowanych przez Polski Instytut Współpracy Obywatelskiej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)(RODO) *
Выражаю согласие на фото- и видео- съемку, обработку, публикацию фотографий, использование материалов с целью реализации и популяризации проекта/ Wyrażam zgodę na nagrywanie, udostępnienia mojego wizerunku w celach realizacji i promocji projektu. *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Fundacja Polski Instytut Współpracy Obywatelskiej. Report Abuse