התפתחות מקצועית

מורים יקרים שלום,
אתם מתבקשים למלא את הטופס, נא לרשום את כל ההשתלמויות שאליהן נרשמת, מורה שעדיין לא נרשם להשתלמויות מתבקש לכנס לפסג"ה ולהירשם להשתלמות המתאימה למקצוע שלו.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question