Kontaktuppgifter för medlemmar i Svensk Miljöbas

Välkommen till Svensk Miljöbas formulär för kontaktuppgifter!

Blivande medlem
Organisationer som har intresse att arbeta enligt föreningens syften kan antas som medlemmar i föreningen. Ansökan om medlemskap ställs till styrelsen som prövar densamma utifrån stadgarna. Ansökan är bindande, medlemsavgiften faktureras när ansökan godkänts av Föreningen Svensk Miljöbas. Godkänd medlem är skyldig att följa föreningens stadgar och beslut.

När ni fyllt i detta webbformulär, skicka in ett kortfattat brev om att ni ansökt om medlemskap, brevet ska dateras och undertecknas av organisationens firmatecknare.


Är ni redan medlem i föreningen?
Som medlem ombeds ni med jämna mellanrum att uppdatera era kontaktuppgifter i detta formulär. Det för att föreningen ska ha aktuella uppgifter för medlemskontakter.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question