แบบรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (เฉพาะส่วนของเมล็ดพันธุ์ควบคุม)
เพื่อให้การปรับปรุงพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (เฉพาะส่วนของเมล็ดพันธุ์) เป็นไปด้วยความรอบคอบและทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ในปัจจุบัน สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร จึงได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์จากการบังคับใช้พระราชบัญญัติดังกล่าว
คำอธิบายแบบรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (เฉพาะส่วนของเมล็ดพันธุ์ควบคุม) (หากมีข้อสงสัยสามารถส่งคำถามมาได้ที่ e-mail : seedactdoa@gmail.com)
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy