Ankieta dla rodziców -grudzień 2017
Ankieta jest anonimowa i ma na celu udoskonalenie pracy szkoły oraz ocenę jej obecnych działań. Prosimy o zaznaczenie jednej wybranej odpowiedzi lub wypełnienie pustego pola odpowiedzią własną. Bardzo dziękujemy za szczere odpowiedzi oraz Państwa współpracę i pomoc.
1. Czy Pani/Pana zdaniem absolwenci naszej Szkoły są dobrze przygotowani do podjęcia pracy zawodowej?
2. Czy Pani/Pana zdaniem w naszej Szkole stosowane są metody ułatwiające przyswajanie wiedzy przez uczniów?
3. Czy Pani/Pana zdaniem uczniowie są informowani o swoich postępach w nauce?
4. W jakiej formie Szkoła przekazuje informacje o postępach w nauce?
5. Co Pani/Pana zdaniem robi Szkoła, aby każdy uczeń mógł osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
6. Czy Pani/Pana zdaniem nauczyciele analizują braki w wiedzy i umiejętności swoich uczniów i starają się je eliminować?
7. Czy sukces edukacyjny uczniowie zawdzięczają
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms