ขอความอนุเคราะห์ท่านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
1. ปัญหาสิ่งแวดล้อมใดที่คุณกังวลใจมากที่สุด *
2. คุณแคยได้ยินปัญหาภาวะฉุกเฉินด้านภูมิอากาศ (Climate Emergency) หรือไม่ *
3. คุณเข้าใจว่าปัญหาภาวะฉุกเฉินด้านภูมิอากาศ (Climate Emergency) คืออะไร *
4. คุณคิดว่าสาเหตุของปัญหาภาวะฉุกเฉินด้านภูมิอากาศ (Climate Emergency) เกิดจากอะไร *
(ตอบได้หลายข้อ)
Required
5. คุณมีความกังวลต่อปัญหาภาวะฉุกเฉินด้านภูมิอากาศ (Climate Emergency) ในระดับใด *
(Rank 0 น้อยที่สุด - 10 มากที่สุด)
6. คุณคิดว่าการแก้ปัญหาภาวะฉุกเฉินด้านภูมิอากาศ (Climate Emergency) เป็นหน้าที่ของใคร *
(ตอบได้หลายข้อ)
Required
7. คุณต้องการหรือพร้อมมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาภาวะฉุกเฉินด้านภูมิอากาศ (Climate Emergency) อยู่ในระดับใด *
(Rank 0 น้อยที่สุด - 10 มากที่สุด)
8. คุณต้องการข้อมูลอะไรเกี่ยวกับปัญหาภาวะฉุกเฉินด้านภูมิอากาศ (Climate Emergency) ที่จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของคุณ *
(ตอบได้หลายข้อ)
Required
9. คุณได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาภาวะฉุกเฉินด้านภูมิอากาศหรือไม่ *
(ตอบได้หลายข้อ)
Required
10. ปัจจุบันคุณประกอบอาชีพอะไร *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy