پرسش‌نامۀ عوامل تأثیرگذار بر انتقال فنّاوری از دانشگاه به صنعت: دانشگاه تربیت مدرس
عضو محترم هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، با سلام
همانگونه که مستحضرید دانشگاه تربیت مدرس پس از گذشت 36 سال از تاسیس، از سرمایه‌های انسانی و دارایی‌های فکریِ فراوانی بهره‌مند است که نیازمند برنامه‌ریزی نظام‌مند و منسجمی است که بتواند به نحوی شایسته، از این ظرفیت گسترده بهره‌برداری و میان دستاوردهای پژوهشی خود با نیازهای صنعت و جامعه پیوند برقرار نماید. در همین‌راستا دفتر پژوهش‌های کاربردیِ دانشگاه، با هدف نیل به آرمانها و اهداف برنامه راهبردی دانشگاه بسته موفقیتی را با عنوان" شناسایی راهبردهای مناسبِ انتقال فنّاوری در دانشگاه تربیت مدرّس" تعریف نموده است. لذا از شما عضو هیات علمی گرامی استدعا داریم در جهت نیل به اهداف برنامه راهبردی و ارتقای روز افزون دانشگاه با پاسخگویی به سوالات زیر، ما را یاری رسانید. پیشاپیش از همکاری شما صمیمانه سپاسگزاریم.
تذکر: در این پرسش‌نامه منظور از انتقال فنّاوری از دانشگاه به صنعت( تجاری‌سازیِ نتایج پژوهش‌های دانشگاهی)، فرایند تبدیل دستاوردهای پژوهشی به محصولات واقعی و توسعۀ ایده‌ها و یافته‌های جدید به محصولات جدید و کسب ارزش اقتصادی و اجتماعی برای دانشگاه است. بعبارتی تجاری¬سازی فرایندی است که ایده، نتیجۀ پژوهش یا اختراع دانشگاهی را به محصولات، خدمات و فرایندهای قابل عرضه در بازار تبدیل می¬کند.
نام دانشکده
Your answer
نام و نام خانوادگی
Your answer
عوامل زیر را به چه میزان در بر موفقیت انتقال فنّاوری از دانشگاه به صنعت تأثیرگذار می دانید؟
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
وجود الگوهای موفق انتقال فنّاوری در بین اعضای هیئت علمی و دانشجویان
کیفیت و رتبۀ علمی دانشگاه
دسترسی به منابع مالی صنعتی
رویکرد کاربردی به پژوهش
شبکه¬سازی دانشگاه با صنعت
وجود پارک علم و فنّاوری، مرکز رشد، مرکز کارآفرینی و دفتر انتقال فنّاوری در دانشگاه
انضباط درونی دانشگاه
زیرساخت¬های دانشگاه
منابع انسانی دانشگاه
منابع مالی دانشگاه
کیفیت پژوهش اعضای هیئت علمی و دانشجویان
بازاریابی فنّاوری
استفاده از صنعت مشاوره
نظام پاداش و جبران مالیِ دانشگاه به اعضای هیئت علمی و دانشجویان
سیاست اعطای مرخصی به اعضای هیئت علمی
سیاست دانشگاه در زمینۀ سرمایه¬گذاری در تحقیق و توسعه
فرهنگ دانشگاه دربارۀ انتقال فنّاوری
سابقه و پیشینۀ دانشگاه در انتقال فنّاوری
سیاست مالکیت فکری دانشگاه
نقش مدیریت دانشگاه
مأموریت و اهداف دانشگاه
رسم و عرف دانشگاه
سرمایۀ اجتماعی دانشگاه
فرایندهای دانشگاه
دسترسی دانشگاه به سرمایۀ خارجی
ترکیب صنعتی محیط پیرامون دانشگاه
قوانین ملّی مربوط به ثبت اختراع
قوانین و سیاست¬های دولتی
قابلیت سرمایه¬گذاری مخاطره¬پذیر
زیرساخت¬های محلی
وضعیت نیروی کار
دانشگاه تربیت مدرس را به لحاظ موارد زیر چگونه ارزیابی می کنید؟
خیلی خوب
خوب
متوسط
ضعیف
خیلی ضعیف
وجود الگوهای موفق انتقال فنّاوری در بین اعضای هیئت علمی و دانشجویان
کیفیت و رتبۀ علمی دانشگاه
دسترسی به منابع مالی صنعتی
رویکرد کاربردی به پژوهش
شبکه¬سازی با صنعت
وجود پارک علم و فنّاوری، مرکز رشد، مرکز کارآفرینی و دفتر انتقال فنّاوری
انضباط درونی
زیرساخت¬ها
منابع انسانی
منابع مالی
کیفیت پژوهش اعضای هیئت علمی و دانشجویان
بازاریابی فنّاوری
استفاده از صنعت مشاوره
نظام پاداش و جبران مالیِ به اعضای هیئت علمی و دانشجویان
سیاست اعطای مرخصی به اعضای هیئت علمی
سیاست در زمینۀ سرمایه¬گذاری در تحقیق و توسعه
فرهنگ دانشگاه دربارۀ انتقال فنّاوری
سابقه و پیشینه در انتقال فنّاوری
سیاست مالکیت فکری
نقش مدیریت دانشگاه در انتقال فنّاوری
مأموریت و اهداف دانشگاه در انتقال فنّاوری
رسم و عرف دانشگاه در انتقال فنّاوری
سرمایۀ اجتماعی دانشگاه در انتقال فنّاوری
فرایندهای دانشگاه در انتقال فنّاوری
دسترسی به سرمایۀ خارجی برای انتقال فنّاوری
ترکیب صنعتی محیط پیرامون دانشگاه (آیا ترکیب صنعتی محیط پیرامون دانشگاه برای دانشگاه تربیت مدرس، فرصت است یا تهدید؟)
قوانین ملّی مربوط به ثبت اختراع (آیا قوانین ثبت اختراع موجود برای دانشگاه تربیت مدرس، فرصت است یا تهدید؟)
قوانین و سیاست¬های دولتی (آیا قوانین و سیاست¬های دولتی موجود برای دانشگاه تربیت مدرس، فرصت است یا تهدید؟)
قابلیت سرمایه¬گذاری مخاطره¬پذیر (آیا قابلیت سرمایه¬گذاری مخاطره¬پذیر برای دانشگاه تربیت مدرس، فرصت است یا تهدید؟)
زیرساخت¬های محلی (آیا زیرساخت¬های محلی برای دانشگاه تربیت مدرس، فرصت است یا تهدید؟)
وضعیت نیروی کار موجود (آیا وضعیت نیروی کار موجود برای دانشگاه تربیت مدرس، فرصت است یا تهدید؟)
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms