Prihláška: Školenie Poradcov Bilancie kompetencií (BdC)
Projekt: CompCert - Strategic and praticallly orientated education of competence balance counsellors with the aim of a holistic orientation
Financovanie: Erasmus+ KA2
Model BdC: Fédération Européenne des Centres de Bilan et d'Orientation professionelle (FECBOP) http://www.fecbop.eu/
Dátum: 11.-15.1.2016
Projektový web: www.compcert.eu
Zodpovedný partner: K.A.B.A.Slovensko, http://www.kabaslovensko.sk
Dôležité upozornenie
Na získanie Osvedčenia poradcu BdC je potrebné:
- príslušné vzdelanie a skúsenosti
- absolvovať celý kurz v trvaní 5 dní
- adekvátne sa zapájať do úpravy kurzu
- preukázať dostatočné lektorské zručnosti
- po kurze preukázať zvládnutie BdC s min. 3 klientmi

Prihlasujete sa ako účastník na tento kurz? Ak je Vaša odpoveď nie, nie je potrebné vypĺňať dotazník.

1) Kurz je "školenie školiteľov" a od účastníkov-poradcov sa očakáva, že prispejú k úprave obsahu kurzu a k rozšíreniu jeho batérie didaktických a poradenských metód. Ste pripravení sa podieľať na úprave kurikula, štuijných materiálov, pokynov lektora a pracovného zošita pred, počas a po ukončení pilotného kurzu? *
Zvoľte prosím odpoveď
2) Mali by ste záujem o získanie Osvedčenia poradcu BdC FECBOP? *
A) Záväzná prihláška na "školenie školiteľov": Bilance kompetencí
Meno, priezvisko, titul *
Your answer
Email *
Your answer
Telefón *
Your answer
Mesto *
Your answer
Zamestnávateľ (prípadne SZČO, penzia, materská...)
Your answer
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie *
Poznámky a komentáre
Your answer
B) Vaše odborné "kompetencie"
1) Koľko rokov sa venujete kariérovému poradenstvu? *
Your answer
2) Aká cieľová skupina prevažuje medzi klietmi, ktoré poskytujete kariérové poradenstvo? *
Your answer
3) Odhadom koľko klientom behom jedného roku poskytujete kariérové poradenstvo? *
Your answer
4) Z ktorých poradenských teorií / smerov / prístupov vychádzate vo svojej poradenskej práci s klientmi? *
Your answer
5) Akú formu poradenstva preferujete? *
Zvoľte prosím jednu odpoveď
6) Absolvoval/a ste v poslednej dobe nejaký kurz zameraný na kariérové poradenstvo? *
Napíšte rok a názov kurzu (max 5 kurzov). Pokiaľ ste neabsolvovali napíšte "nie".
Your answer
7) Lektorovali ste v poslednej dobe nejaký kurz zameraný na kariérové poradenstvo? *
Napíšte rok a názov kurzu (max 5 kurzov). Pokiaľ ste nelektorovali napíšte "nie".
Your answer
8) Ako hodnotíte svoje lektorské zručnosti? *
9) Lektorujete radi? *
10) Definujte prosím svojími slovami pojem "zručnosti riadenia vlastnej kariérovej dráhy". *
Your answer
11) Definujte prosím svojími slovami pojem "kompetencie" *
Your answer
12) Definujte prosím svojími slovami pojem "bilancia kompetencií" *
Your answer
13) Aké didakticko-poradenské nástroje a pomôcky (neštandardizované) najčastejšie používate? *
Napíšte názvy (max 5), ak žiadne napíšte "nie"
Your answer
14) Používate pri práci s klientmi niektorý štandardizovaný diagnostický nástroj? *
Ak áno, napíšte jeho názov (max 5). Pokiaľ nie, napíšte "nie".
Your answer
15) Poznáte / ovládate niektorú diagnostickú / poradenskú pomôcku, o ktorú by ste mohli obohatit metodiku bilancie kompetencií?
Pokiaľ áno prosím stručne popíšte
Your answer
16a) Označte, prosím, do akej miery ste spokojní s úrovňou svojich vedomostí, zručností a kompetencií. *
nespokojný
skôr nespokojný
skôr spokojný
spokojný
a) Znalost teorií kariérového poradenství
b) Znalost metod vedoucích k sebepoznání klienta
c) Schopnost pracovat s faktory ovlivňující proces kariérového rozhodování
d) Vedení klientů k tvorbě kariérových plánů
e) Schopnost definovat potenciální možnosti uplatnění klientů na trhu práce
f) Znalost různých cest, jak zlepšit zaměstnatelnost klientů a jejich dovednosti pro hledání zaměstnání
g) Schopnost pracovat s klienty na rozvoji dovedností řízení vlastní kariérové dráhy
h) Znalost vedení individuálních rozhovorů
ch) Schopnost používat a interpretovat psychodiagnostické nástroje
i) Schopnost používat dostupné počítačové kariérově orientované aplikace
j) Znalost principů následné práce s klienty po poskytnutí poradenské služby
k) Znalost etických principů uplatňovaných v poradenství
16b) V rámci predchádzajúcej otázky, v ktorých oblastiach si chcete prehĺbiť zručnosti a vedomosti? *
chcem si prehĺbiť
nechcem si prehĺbiť
a) Znalost teorií kariérového poradenství
b) Znalost metod vedoucích k sebepoznání klienta
c) Schopnost pracovat s faktory ovlivňující proces kariérového rozhodování
d) Vedení klientů k tvorbě kariérových plánů
e) Schopnost definovat potenciální možnosti uplatnění klientů na trhu práce
f) Znalost různých cest, jak zlepšit zaměstnatelnost klientů a jejich dovednosti pro hledání zaměstnání
g) Schopnost pracovat s klienty na rozvoji dovedností řízení vlastní kariérové dráhy
h) Znalost vedení individuálních rozhovorů
ch) Schopnost používat a interpretovat psychodiagnostické nástroje
i) Schopnost používat dostupné počítačové kariérově orientované aplikace
j) Znalost principů následné práce s klienty po poskytnutí poradenské služby
k) Znalost etických principů uplatňovaných v poradenství
17) Označte mieru súhlasu s nasledujúcimi tvrdeniami *
Súhlasím
Skôr súhlasím
Skôr nesúhlasím
Nesúhlasím
a) Poradenství je pomoc ke svépomoci
b) Klient nemusí být vždy v centru pozornosti poradenského procesu.
c) Poradce vede klienta, neudílí mu rady, je nestranný, nepoučuje.
d) Poradce respektuje tempo, kterým se klient nechává vést k samostatnému řešení své situace.
e) Poradce vychází z klientovy zakázky, se kterou se na něj obrátil. Nemusí brát zřetel na změnu jeho potřeb.
f) Poradce sleduje shodu klientovy zakázky se svými poradenskými "kompetencemi".
g) Poradce se průběžně ubezpečuje, že klient chápe cíle aktivit, které spolu realizují.
h) Poradce se nemusí průběžně ubezpečovat, zda má klient zájem pokračovat v poradenském rozhovoru.
ch) Poradce dává průběžně klientovi zpětnou vazbu.
i) Poradce nezaručuje důvěrnost sdělených informací.
j) Vlastníkem výstupů práce s klientem je poradce.
k) Psychodiagnostické nástroje může používat i nezaškolený poradce bez psychologického vzdělání.
l) Kariérový poradce se nemusí orientovat na trhu práce ani v nabídce dalšího vzdělávání.
C) Vaša účasť na kurze
1) Prosím napíšte aký je dôvod / motívácia zúčastniť sa na tomto školení školiteľov? *
Your answer
2) Čo od svojej účasti na kurze očakávate? *
Your answer
3) Uveďte 3-5 tém, v ktorých by ste sa chceli najviac zdokonaliť / naučiť sa. *
Prosím oddelte osobitné témy na nový riadok.
Your answer
4) Uveďte až 5 tém, ktoré sa vzťahujú ku kariérovému poradenstvu a ktoré poznáte natoľko, že ich viete lektorovať. *
Prosím oddelte osobitné témy na nový riadok.
Your answer
Budete ochotní do 3 mesiacov od ukončenia kurzu spraviť bilanciu kompetencií s aspoň 3 klientmi a spracovať ich priebeh do prípadovej štúdie? *
D) Súhlas so spracovaním a uchovávaním osobných údajov
Súhlas so spracovaním osobných údajov *
Vyplnením a odoslaním tohoto dotazníku a zašktrtnutím políčka súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v združení K.A.B.A. Slovensko. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy uchádzačov a pre účely projektu „CompCert - Strategic and praticallly orientated education of competence balance counsellors with the aim of a holistic orientation“ v zmysle Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 20 ods. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms