ENQUISA SOBRE A ACTIVIDADE
O CUESTIONARIO É ANÓNIMO. VALORA A ACTIVIDADE E RESPONDE CON SINCERIDADE ÁS PREGUNTAS PRANTEXADAS.
QUE IDADE TES? *
SEXO *
TES PERFÍS EN REDES SOCIAIS? *
SUFRICHES ALGÚN TIPO DE ACOSO DOS QUE FALAMOS? *
FIXECHES OU PRACTICACHES ACOSO A OUTRAS COMPAÑEIRAS E COMPAÑEIROS ALGUNHA VEZ? *
VALORA DE 1 A 5 A ACTIVIDADE. (1 representa a peor puntuación e 5 a mellor) *
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google.