Routekaart duurzaam Smallingerland 2040

Houd je van schone buitenlucht? Wil je dat jouw kinderen ook nog comfortabel op deze aarde kunnen leven? Denk jij ook dat de voorraden op deze wereld uitputbaar zijn? Wil jij langer thuis blijven wonen op je oude dag, in een schone, veilige en prettige buurt? Allerlei redenen om met elkaar aan een duurzaam Smallingerland te werken.

Gemeente Smallingerland heeft zich rond duurzaamheid het volgende doel gesteld: “Het Smallingerland van 2040 is een Smallingerland dat duurzaam, schoon, sociaal en veilig is”. Dit doel willen we concreter maken. En we willen een route uitstippelen naar 2040. We kunnen dat niet alleen. Daar hebben we de wereld buiten het gemeentehuis voor nodig. Die wereld, dat ben jij!

We willen met jouw hulp in beeld brengen wat in de gemeente onder duurzaamheid wordt verstaan, welke ambitie bij Smallingerland past, hoe we deze ambitie gaan realiseren en hoe bewoners, bedrijven, instanties en gemeente daarin kunnen samenwerken.

Onder andere met deze enquête willen we te weten komen hoe duurzaamheid onder de Smallingerlanders leeft. Zou jij hiervoor 5-10 minuten tijd willen maken?

De enquête bestaat uit de volgende stappen:

• Duurzaamheid algemeen
• Stand van zaken nu
• Doel lange termijn
• Aanpak korte termijn
• Afronding

Deelnemers maken kans op een Fair Trade pakket t.w.v. €75,-.