Registre de participants en competició
D'acord amb les mesures de prevenció de la CoVid-19 establertes per la Generalitat, per poder accedir als partits celebrats al pavelló Riera Seca de Mollet del Vallès cal que ens indiquis les teves dades i que signis la declaració responsable.

En cas que siguis delegat/da d'un equip, pots introduir els noms i cognoms dels components de l'equip
Data del partit *
MM
/
DD
/
YYYY
Hora del partit *
Time
:
Club / Entitat *
Required
De quina categoria ès el partit al que assisteixes? *
Nom *
Cognom *
email *
Telèfon Mòbil *
Asisteixes al partit en qualitat de: *
Si sou un equip, llista de jugadors/tècnics/delegats
Declaració Responsable.
Declaro responsablement:

1. Que durant els darrers 14 dies i en aquest moment, ni jo ni cap del equip als que acompanyo:
a) No presento cap simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...).
b) No he estat positiu/iva de Covid-19 ni he conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives.
c) No he estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de Covid-19 ni que hagi presentat simptomatologia.

2. Que procuraré tenir el calendari vacunal actualitzat.

3. Que, en el cas de tenir febre o presentar algun dels símptomes compatibles amb la Covid-19, m’abstindré d’accedir a la instal·lació esportiva. Així mateix, informaré del meu estat als responsables de la mateixa instal·lació.

4. Que he llegit els protocols de prevenció, higiene i seguretat disposats per l’entitat esportiva, i accepto complir responsablement en la seva totalitat les pautes que hi figuren. Accepto, igualment, que en cas d’incompliment d’alguna d’elles pugui ser exclòs/sa de l’activitat i/o de la instal·lació esportiva.
a) Ús obligatori de mascareta (excepte esportistes durant la pràctica esportiva)
b) Mantenir la distància de seguretat, ocupar els llocs assignats i seguir els recorreguts indicats.

5. Que conec l’obligació d’informar als responsables de l’activitat esportiva de l'aparició de qualsevol cas de Covid-19 en el meu entorn familiar i de mantenir un contacte estret amb els mateixos responsables davant de qualsevol incidència.

Informació bàsica sobre protecció de dades: Protocol de prevenció de la Covid-19.
Responsable del tractament: Mollet Hoquei Club
Finalitat: Traçabilitat de contactes per a la prevenció de la Covid-19.
Legitimació: Consentiment de l’interessat/ada o de la persona que ostenta la tutoria legal.
Destinataris: Les dades no es comunicaran a tercers, excepte en els casos previstos per la llei.
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se’n al tractament .
I, perquè així consti, als efectes de poder accedir a la instal·lació i participar de les activitats esportives organitzades per l’entitat esportiva MOLLET HOQUEI CLUB, *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy