Szkolenie Pracuj legalnie! / Tренинг Работай официально!
Bezpłatne szkolenie dla cudzoziemców / Бесплатный тренинг для иностранцев
Email address *
30 listopada 2019 r., godz. 9-17 / 30 ноября 2019 г. в 9-17
Ukraiński Dom w Warszawie, ul. Zamenhofa 1
Украинский Дом в Варшаве, ул. Заменгоф 1
Imię i nazwisko / Имя и фамилия *
Your answer
Obywatelstwo / Гражданство *
Your answer
Płeć / Пол *
Adres e-mail / Адрес электронной почты *
Your answer
Telefon kontaktowy / Контактный телефон *
Your answer
Ograniczenia związane z dietą / Oграничения, связанные с питанием *
Szkolenie realizowane w ramach projektu pt. „Budowa i wdrażanie innowacyjnych narzędzi ograniczających zjawisko pracy nierejestrowanej w instytucjach współodpowiedzialnych za minimalizację zjawiska „szarej strefy” na rynku pracy”
Numer projektu: POWR.04.03.00-00-0047/17
Тренинг в проекте „Строительство и внедрение инновационных инструментов, ограничивающих явление незарегистрированной работы в учреждениях, ответственных за минимизацию явления "серой зоны" на рынке труда”
Номер проекта: POWR.04.03.00-00-0047/17
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Interwencjaprawna.pl. Report Abuse