KONSULTACJE Z MIESZKAŃCAMI W SPRAWIE ZNIESIENIA NAZW MIEJSCOWOŚCI „JABŁONNA-MAJĄTEK”, „JABŁONNA PIERWSZA” I „JABŁONNA DRUGA” ORAZ NADANIA IM JEDNEJ NAZWY „JABŁONNA”.
Celem konsultacji społecznych jest poznanie opinii mieszkańców sołectw Jabłonna-Majątek, Jabłonna Pierwsza i Jabłonna Druga Gminy Jabłonna w sprawie zniesienia nazwy miejscowości „Jabłonna-Majątek”, „Jabłonna Pierwsza” i „Jabłonna Druga” figurujących w Wykazie urzędowych nazw miejscowości i ich części ustalonym na mocy Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części (Dz. U. z 2013 r. poz. 200) oraz nadania im jednej nazwy „Jabłonna”.

Mieszkańcy Gminy Jabłonna bardzo często zgłaszają do Urzędu Gminy Jabłonna potrzebę uregulowania kwestii nazewnictwa oraz numeracji posesji na terenie sołectw Jabłonna, które związane są bezpieczeństwem (dojazd karetki pogotowania, straży pożarnej), a także życiem codziennym, np. dojazd kuriera, zaproszonych gości. Zmiana nazw miejscowości „Jabłonna-Majątek”, „Jabłonna Pierwsza” i „Jabłonna Druga” i nadanie im jednej nazwy „Jabłonna” jest pierwszym i niezbędnym krokiem do uporządkowania właśnie nazewnictwa i numeracji wsi Jabłonna-Majątek, Jabłonna Pierwsza i Jabłonna Druga, a docelowo prowadzić będzie do wyznaczenia i nadania nazw ulicom. Jednocześnie zmianie nie ulegną nazwy sołectw „Jabłonna-Majątek”, „Jabłonna Pierwsza” i „Jabłonna Druga”, które docelowo tworzyć będą jedną miejscowość o nazwie „Jabłonna”.

Informujemy, że od 1 marca 2015 r. zmiana nazwy miejscowości lub adresu nie powoduje konieczności wymiany dowodu osobistego, również zmiana nazwy ulicy nie wpływa na konieczność wymiany paszportów, gdyż paszport nie zawiera adresu właściciela. Mieszkańcy sami będą musieli pozałatwiać zmiany danych w takich miejscach jak: urząd skarbowy (przy pierwszym kontakcie trzeba wypełnić tzw. zgłoszenie aktualizacyjne), ZUS, wydział ksiąg wieczystych, banki, dostawcy energii, gazu, internetu i inni usługodawcy związani z mieszkańcami umowami zawierającymi adres zamieszkania. Właściciele firm znajdujący się w tych miejscowościach muszą dokonać zmian w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, albo w Krajowym Rejestrze Sądowym, również na własny koszt wymienić pieczątki, wizytówki, szyldy i druki firmowe.

Nadanie jednej nazwy miejscowości Jabłonna wraz z nadaniem ulic miałoby nastąpić od 1 stycznia 2019 roku po wyrażeniu zgody Ministerstwa Administracji i Spraw Wewnętrznych.

Konsultacje przeprowadzane są w terminie od 15 lutego do 11 marca 2018 r. w formie wyrażania swojej opinii w ankiecie konsultacyjnej poprzez złożenie jej:
1. w wersji papierowej w terminach przewidzianych dla przeprowadzenia konsultacji w Urzędzie Gminy Jabłonna, Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna-Majątek,
2. w wersji papierowej w terminach przewidzianych dla przeprowadzenia konsultacji w sekretariacie Zespołu Szkół w Jabłonnie, Jabłonna Druga 45, 23-114 Jabłonna Druga,,
3. w wersji papierowej w terminach przewidzianych dla przeprowadzenia konsultacji w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jabłonnie, Jabłonna-Majątek 17, 23-114 Jabłonna-Majątek,
4. w wersji papierowej w terminach przewidzianych dla przeprowadzenia konsultacji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonnie, Jabłonna-Majątek 17, 23-114 Jabłonna-Majątek,
5. w wersji papierowej w terminach przewidzianych dla przeprowadzenia konsultacji u sołtysa sołectwa Jabłonna-Majątek, Jabłonna Pierwsza lub Jabłonna Druga,
6. w wersji papierowej w terminach przewidzianych dla przeprowadzenia konsultacji u radnych Gminy Jabłonna reprezentujących miejscowości Jabłonna-Majątek, Jabłonna Pierwsza lub Jabłonna Druga,
7. w wersji elektronicznej w formie skanu w terminach przewidzianych dla przeprowadzenia konsultacji na adres e-mail: gmina@jablonna.lubelskie.pl,
8. w formie ankiety internetowej dostępnej na stronie internetowej www.jablonna.lubelskie.pl.

Warunkiem udziału mieszkańców Gminy Jabłonna w konsultacjach społecznych jest podanie imienia i nazwiska osoby biorącej udział w konsultacjach oraz adresu zamieszkania.

Czy jesteś za zniesieniem nazw miejscowości „Jabłonna-Majątek”, „Jabłonna Pierwsza” i „Jabłonna Druga” i nadania im jednej nazwy „Jabłonna” (właściwe zaznacz znakiem X)? *
Imię i nazwisko: *
Your answer
Adres zamieszkania (nazwa miejscowości oraz numer domu): *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service