ใบสมัครสมาธิแก้ว
***เงื่อนไขการเข้าอบรม***
1.ต้องผ่านการสัมภาษณ์ โดยหลังจากกรอกใบสมัครแล้วให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ทันที เพื่อนัดหมายการสัมภาษณ์
ที่เบอร์ 065-605-0072, 080-452-6033. 087-502-6664
2.ชำระค่าลงทะเบียน (โดยชำระค่ามัดจำวันสัมภาษณ์ 500 บาท)


***คุณสมบัติผู้สมัคร***

1. ชายจริง หญิงแท้ สถานภาพ โสด อายุ 18 - 35 ปี
2. กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
3. สุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ

***สำหรับรุ่นพิเศษ***

1. ชายจริง หญิงแท้ อายุระหว่าง 18 - 50 ปี
2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
3. สุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ


***เอกสารประกอบการสมัคร***

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.หลักฐานการศึกษา / transcript
4.ใบรับรองแพทย์

*** ค่าลงทะเบียน + ( ชุด และอุปกรณ์ )
1. รุ่นปกติ ( รุ่น 53 และ รุ่น 54 ) จำนวน 2000 บาท
2. รุ่นพิเศษ 18 จำนวน 2000 บาท
3. รุ่นโลกสว่าง 7 จำนวน 1500 บาท

สมัครเข้ารุ่น
กรุณาเลือกรุ่น
คำนำหน้าชื่อ
สถานภาพ
ชื่อ
Your answer
นามสกุล
Your answer
ชื่อเล่น
Your answer
วันเกิด
ให้กรอก วันที่/เดือนที่เป็นตัวเลข/ปี เช่น เกิด25 ม.ค.2530 ให้กรอกเป็น 25/01/2530
Your answer
อายุ
Your answer
เชื้อชาติ
Your answer
สัญชาติ
Your answer
ศาสนา
Your answer
ภูมิลำเนาเดิม
จังหวัดอะไร
Your answer
ที่อยู่ปัจจุบัน
Your answer
รหัสไปรษณีย์
Your answer
โทรศัพท์มือถือ
08X-XXXXXXX
Your answer
Facebook
Your answer
Line ID
ถ้าไม่มีให้ตอบว่าไม่มี
Your answer
E –mail
ถ้าไม่มี ให้ตอบว่าไม่มี
Your answer
บิดาชื่อ
Your answer
บิดาอาชีพ
Your answer
มารดาชื่อ
Your answer
มารดาอาชีพ
Your answer
มีพี่น้องกี่คน
Your answer
เป็นลูกคนที่
Your answer
กรณีฉุกเฉินที่ติดต่อได้ที่
ชื่อ.......นามสกุล....... เกี่ยวข้องเป็น..............ที่อยู่............เบอร์โทร(สำคัญ)...........
Your answer
กำลังศึกษา
ถ้าสำเร็จการศึกษาให้ข้ามไปตอบข้อด้านล่าง
สำเร็จการศึกษา
ชั้นปีที่
ถ้าสำเร็จการศึกษาแล้วไม่ต้องกรอกข้อนี้
Your answer
คณะ
Your answer
สาขาวิชา
Your answer
สถาบันการศึกษา
Your answer
การศึกษาทางธรรม
นักธรรม/ธรรมศึกษา/เปรียญธรรม
Your answer
ประสบการณ์การทำงานทางโลก ตำแหน่ง
Your answer
ที่ทำงาน
Your answer
ความสามารถพิเศษ
Your answer
ผู้ชักชวนเข้ามาอบรม
ชื่อ นามสกุล......เกี่ยวข้องเป็น...... เบอร์โทรศัพท์.....
Your answer
ปี พ.ศ.ที่เข้าวัด
Your answer
สังกัดสำนัก/กอง/แผนก
Your answer
ผู้ดูแล/เบอร์โทร
Your answer
ส่วนสูง
เซ็นติเมตร
Your answer
น้ำหนัก
กิโลกรัม
Your answer
โรคประจำตัว
แพ้ยา เคยผ่าตัด เคยอุบัติเหตุ แพ้อาหาร ประวัติการรักษา ถ้าไม่มีให้กรอกว่าไม่มี
Your answer
เป้าหมายการอบรม
Your answer
เป้าหมายชีวิต
Your answer
อุปนิสัยที่ดี
Your answer
อุปนิสัยที่ต้องปรับปรุง
Your answer
คติประจำใจ
Your answer
เคยปฏิบัติธรรมแบบไหนมาก่อน
Your answer
เคยปฏิบัติธรรมระยะยาวมาก่อนหรือไม่
ข้อความข้างต้นเป็นความจริง
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms