Societat Bibliogràfica Valenciana "Jerònima Galés".
Nom i cognoms: *
Nombre y apellidos:
Your answer
E-mail: *
Your answer
És socio de la Societat Bibliogràfica Valenciana?
¿Es socio de la Sociedad Bibliogràfica Valenciana?
¿Desea hacerse socio y recibir información para ello?
¿Desea hacerse socio y recibir información para ello?
Escriga ací el que vol:
Escriba aquí lo que desea:
Your answer
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per a ser tractades per aquesta entitat, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuides i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancellació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este organismo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms