၂၀၁၄ သန္းေခါင္ စာရင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္မ်ား မည္သို႔ေျဖဆိုၾကမည္ကို ၾကိဳတင္သိရွိေစရန္အတြက္ စမ္းစစ္ေလ့လာေန ပါေသာေၾကာင့္ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားအား ျဖည့္ေပးၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။
အိမ္တြင္း မိသားစု လူဦးေရဘယ္ႏွစ္ဦးရွိသနည္း။ *
Your answer
မည္သည့္အရပ္ေဒသတြင္ ေနထိုင္သနည္း။ *
၂၀၁၄ သန္းေခါင္းစာရင္းတြင္ လူမ်ိဳးအမည္ေနရာ၌ မည္သည့္လူမ်ိဳးအမည္အား ေရြးခ်ယ္ျဖည့္သြင္းမည္နည္း။ *
ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာ *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.