Присъствено обучение "Предоставяне на социални услуги от общините" 19-21 юли 2021 г., гр. Бургас по проект „Повишаване на знанията, уменията и квалификацията на общинските служители, договор № BG05SFOP001-2.015-0001-C01, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ИНТЕРЕСА! МЕСТАТА ЗА ТОВА ОБУЧЕНИЕ СА ИЗЧЕРПАНИ.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy