Folkemøte
Til kvart emne får alle 5 minutt til å tenkje sjølv. Deretter diskuterar de i gruppa og skriv ned svara til kvart spørsmål. Tilsaman har de 20 minutt på kvart emne; Fritid, lokalmiljø, tobakk og rus, Skule, helse og trivsel og Framtidsvisjon.
Lykke til.
Fritid, lokalmiljø, tobakk og rus
Av ungdata resultata kan vi sjå at mange sit to timar eller meir framfor skjerm etter skuletid. Mange er sosial på nett eller mobil størstedelen av kveldane. Andelen som er nøgd med lokalmiljøet har gått ned sidan førre undersøking. Ungdata resultata syner også at fleire unge i Sandøy enn i landssnittet har drukke seg rusa minst ein gong det siste året. Det er også fleire unge som får lov av foreldra sine til å drikke alkohol.
Når du tenkjer på fritidstilboda i kommunen, er desse tilgjengeleg for alle? Grunngi svara.
Your answer
Korleis kan unge og vaksne sikre god bruk av skjermaktivitet og sosiale mediar?
Your answer
Kva ansvar har dei ulike gruppene i forhold til tobakk- og rusbruk blant unge? Vaksne/foreldre? Unge? Frivillige lag og organisasjonar? Skule? Kommune?
Your answer
Skule, helse og trivsel
Andelen som er nøgd med si eiga helse har gått ned sidan førre undersøking, den er no lågare enn landssnittet. Det er også fleire som seier dei er plaga av einsemd. Tal på mobbing har auka.
Korleis kan du bidra til eit lokalmiljø som fremjar trivsel og helse blant unge?
Your answer
Kva ansvar har dei ulike gruppene for å førebygge mobbing og einsemd? Vaksne/foreldre? Unge? Frivillige lag og organisasjonar? Skule? Kommune?
Your answer
Framtidsvisjon
Sjå for deg at året er 2020. Sandøy kommune har nettopp vunne pris for beste kommune for barn og unge sitt oppvekstmiljø. Ungdata resultata er også markant betre.
Kva var juryens grunngjeving?
Your answer
Kva har du bidratt med for å kome dit?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy