แบบสำรวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
ข้อมูลที่มีเครื่องหมาย * เป็นข้อมูลที่ต้องระบุ
คำชี้แจง
โปรดทำเครื่องหมาย ๐ ลงในช่อง [ ] หน้าข้อความที่เป็นจริง
1.1 เพศ *
1.2 สถานะ *
1.3 ภูมิลำเนาปัจจุบัน *
ตอนที่ 2 ความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ
คำชี้แจง
โปรดทำเครื่องหมาย / ลงในช่อง [ ] หน้าข้อความที่ตรงกับความต้องการของท่าน
2.1 ประเภททรัพยากรสารสนเทศที่ท่านต้องการ
2.2 เรื่อง / เนื้อหาที่ท่านต้องการ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ท่านสามารถระบุรายชื่อหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ ที่ท่านต้องการให้หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราชจัดซื้อ (โดยระบุ ชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ สำนักพิมพ์ และปีที่พิมพ์)
Your answer
หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช ขอขอบคุณในความร่วมมือ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms