แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ห้อง RMUTT Student Service Center
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย / หน้าข้อความและเติมข้อความเพื่อแสดงความคิดเห็น
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป *
1.เพศ
Required
*
2.สถานะผู้กรอกแบบประเมินการ
*
3.คณะ/วิทยาลัย
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
5 = ดีมากที่สุด 4 = ดีมาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
1. ให้คำแนะนำ *
ดีมากที่สุด
ดีมาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจ
2. พูดจาสุภาพ *
ดีมากที่สุด
ดีมาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจ
3. เต็มใจให้บริการ *
ดีมากที่สุด
ดีมาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจ
4. ความรวดเร็วในการให้บริการ *
ดีมากที่สุด
ดีมาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ระดับความพีงพอใจ
5. แบบฟอร์มสำหรับให้บริการอย่างเพียงพอ *
ดีมากที่สุด
ดีมาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจ
6. มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวก เช่น คอมพิวเตอร์ ปากกา *
ดีมากที่สุด
ดีมาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจ
7. ระบบเรียกบัตรคิว *
ดีมากที่สุด
ดีมาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจ
8. โดยภาพรวมทั้งหมดท่านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับใด *
ดีมากที่สุด
ดีมาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจ
9. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการของ ห้อง RMUTT STUDENT SERVICE CENTER
Your answer
10. ความต้องการเพิ่มเติมในการให้บริการ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms