แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คำชี้แจง 1. เป็นแบบสอบถามเพื่อวัดระดับความสำเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
              2. กรุณาทำเครื่องหมาย  ลงในช่อง   ที่ตรงกับระดับความพึงพอใจที่เป็นจริงของท่าน

Sign in to Google to save your progress. Learn more
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.เพศ
2.  อายุ
3. ประเภทผู้รับบริการ
   3.1 บุคคลภายใน
3.2  บุคคลภายนอก
4. ท่านติดต่อกับหน่วยงานใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
5. ท่านติดต่อรับบริการผ่านระบบใด
6. ท่านใช้บริการในเรื่องใด
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. Report Abuse