สมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การออกแบบโมเดลและพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ"

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การออกแบบโมเดลและพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ" วันที่ 28-29 เมษายน 2561 ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question