Konkurs "Wygraj grę 1944: Wyścig do Renu"

Na odpowiedzi uczestników czekamy do 30 marca (środa), do godz. 23.59.

  Pytanie konkursowe

  W grze 1944: Wyścig do Renu, w zasobie elementów przynależnych marszałkowi B.L.Montgomery’emu, znajdziemy drewniany bloczek, symbolizujący II Korpus Kanadyjski. W jego składzie walczyła polska 1.Dywizja Pancerna, dowodzona przez gen. Stanisława Maczka. Jednostka znana jest przede wszystkim z krwawej bitwy obronnej pod Falaise w sierpniu 1944 roku, podczas której skutecznie utrudniała wycofanie niemieckim wojskom, uciekającym z alianckiego okrążenia. Nieco w cieniu Falaise znajdują się późniejsze mniej spektakularne, acz bardzo zacięte i krwawe walki dywizji w północnej Francji, Belgii i Holandii. Jak pisze o holenderskich równinach Evan McGilvray w „Marszu czarnych diabłów” (wyd. Rebis, 2006): „Teren był nie tylko płaski i równy, ale także usiany starymi, datującymi się jeszcze na okres, gdy ziemie te należały do Hiszpanii, fortami i redutami ziemnymi.W dodatku leżał poniżej poziomu morza, co umożliwiało zatopienie większości powierzchni. Lwią część mostów na rzekach i kanałach zniszczono, co oznaczało, że Niemcy znają te nieliczne drogi, które pozostały dostępne dla czołgów, i przygotowali się do ich obrony. Poza utwardzonymi drogami i nie zalanymi obszarami czołgom groziło ugrzęźnięcie, co skutecznie spowalniało tempo natarcia i spowalniało obronę”. Polskich pancerniaków czekały tam żmudne walki o mosty, niemieckie zasadzki i pokonywanie pól minowych. Tytaniczną pracę wykonywali saperzy, co rusz naprawiający zniszczone przeprawy lub budujący mosty pontonowe. W trakcie tej kampanii (lato-jesień 1944 i wiosna 1945) żołnierze gen. Maczka wyzwolili liczne miejscowości, w których do dzisiaj kultywuje się pamięć o polskiej dywizji. Najbardziej znanymi są francuskie Abbeville (miejsce konferencji francusko-brytyjskiej z 12 września 1939 roku, podczas której potwierdzono powstrzymanie się od większych operacji militarnych przeciw Niemcom), belgijska Gandawa oraz holenderska Breda. W Belgii szlak dywizji wiódł także przez miasteczko, którego nazwa złą sławą okryła się w czasach pierwszej wojny światowej. W latach 1914-1918 okolice tej miejscowości były terenem aż czterech wielkich, krwawych bitew. W trzeciej z nich użyto gazu musztardowego, od nazwy miasta określanego później mianem „iperytu”.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Regulamin konkursu "Wygraj grę 1944: Wyścig do Renu"

  1. Organizatorem Konkursu "Wygraj grę 1944: Wyścig do Renu" (dalej „Konkurs”) jest Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (dalej „Muzeum”) z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Długiej 81/83, Państwowa Instytucja Kultury wpisana do państwowego rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem 81/2008. 2. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie (dalej „Regulamin”). 3. Konkurs trwa od 22.03.2016 r., od momentu opublikowania wpisu ogłaszającego rozpoczęcie konkursu do 30.03.2016 r., do godziny 23:59. 4. Konkurs jest prowadzony na stronie Muzeum, w serwisie Facebook.com 5. Przystępując do Konkursu, uczestnik potwierdza znajomość regulaminu i akceptuje jego warunki. 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 7. Jakiekolwiek złamanie punktu regulaminu dyskwalifikuje zgłoszenie uczestnika do konkursu. 8. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 9. Konkurs polega na przesłaniu przez Uczestnika odpowiedzi na pytanie konkursowe poprzez wskazany formularz internetowy, wraz z danymi, niezbędnymi do kontaktu (imię, nazwisko, adres e-mail). Spośród uczestników, którzy udzielą prawidłowej odpowiedzi, zostaną wylosowani przez przedstawiciela Muzeum trzej laureaci. 10. Do Konkursu może przystąpić każda osoba, zamieszkująca na terenie Polski. Uczestnicy niepełnoletni powinni mieć pisemną zgodę rodziców na udział w Konkursie. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie. 11. Przystępując do konkursu, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez administratora, którym jest Muzeum, w zakresie niezbędnym do udziału w Konkursie, a także dla celów edukacyjnych i marketingowych Muzeum, w tym do informowania o projektach edukacyjnych i wydarzeniach przygotowanych przez Muzeum. 12. Laureaci Konkursu zostaną ogłoszeni w ciągu maksymalnie siedmiu dni roboczych po zakończeniu terminu nadsyłania odpowiedzi. 13. Laureaci Konkursu otrzymają od Muzeum egzemplarz gry planszowej „1944: Wyścig do Renu". 14. Laureat zobowiązany jest wysłać w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych od ogłoszenia listy laureatów swój adres korespondencyjny oraz numer telefonu komórkowego na adres e-mail: edukacja@muzeum1939.pl 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez uczestnika adresu e-mail do korespondencji. 16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Laureatowi z przyczyn niezależnych od Muzeum, a zwłaszcza podania błędnego adresu wysyłki przez Laureata. 17. Nagrody wysyła Organizator do 21 (dwudziestu jeden) dni roboczych od przesłania przez Laureata danych niezbędnych do wysyłki.