Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
προς το Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας
Ο/Η παρακάτω δηλών/δηλούσα εκδηλώνω ενδιαφέρον για τη συνέχιση των σπουδών του/της γιου/κόρης μου στην Α' τάξη Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Καρδίτσας. Επιθυμώ να λάβω κάθε επιπλέον ενημέρωση και πληροφόρηση για τη διαδικασία εισαγωγικών εξετάσεων στην Α Τάξη Γυμνασίου. Δηλώνω επίσης ότι τα παρακάτω στοιχεία αποτελούν προσωπικά δεδομένα και δίνονται για αποκλειστική χρήση από το Μουσικό Σχολείο προς εμένα, σε διαφορετική περίπτωση επιφυλλάσσομαι για την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων που παρέχει ο νόμος για τα προσωπικά δεδομένα. *
Required
Επώνυμο μαθητή/τριας *
Όνομα μαθητή/τριας *
Ημερομηνία και έτος γέννησης του μαθητή/τριας *
ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ
Συμπληρώστε το όνομα του δημοτικού σχολείου στο οποίο φοιτά ο μαθητής/τρια. *
Συμπληρώστε τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του μαθητή/της μαθήτριας
Επώνυμο του πατέρα του μαθητή/τριας *
Όνομα του πατέρα του μαθητή/τριας *
Επώνυμο της μητέρας του μαθητή/τριας *
Όνομα της μητέρας του μαθητή/τριας *
Ποιος έχει την κηδεμονία του μαθητή/τριας *
Ποιος υποβάλλει την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος; *
Σημειώστε το κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας του πατέρα *
Σημειώστε το κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας της μητέρας *
Σημειώστε ένα σταθερό τηλέφωνο
Σημειώστε ένα email επικοινωνίας
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy