ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Βασικά στοιχεία για την εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου "Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία"
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ *
Your answer
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ *
Your answer
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (σύμφωνα με το Π.Δ. 4/2002) *
Required
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΕΔΡΑ *
Your answer
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ *
Your answer
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ *
Your answer
FAX
Your answer
EMAIL *
Your answer
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
Your answer
ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ *
Your answer
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ *
Your answer
Α.Φ.Μ. *
Your answer
Δ.Ο.Υ. *
Your answer
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Στοιχεία σχετικά με τις τεχνικές ή/ και επαγγελματικές ικανότητες του ενδιαφερόμενου φυσικού / νομικού προσώπου αναφορικά σε: α) εμπειρία στην υλοποίηση έργων των κατά περίπτωση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, β) απασχολούμενο προσωπικό (αριθμός, εξειδίκευση κ.α.), γ) τήρηση προτύπων διασφάλισης ποιότητας *
Your answer
Your answer
Στοιχεία σχετικά με την οικονομική ή/και χρηματοοικονομική επάρκεια του ενδιαφερόμενου φυσικού / νομικού προσώπου αναφορικά στο ύψος του κύκλου εργασιών ανά έτος *
Your answer
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy