ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Βασικά στοιχεία για την εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου "Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία"
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ *
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ *
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (σύμφωνα με το Π.Δ. 4/2002) *
Required
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΕΔΡΑ *
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ *
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ *
FAX
EMAIL *
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ *
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ *
Α.Φ.Μ. *
Δ.Ο.Υ. *
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Στοιχεία σχετικά με τις τεχνικές ή/ και επαγγελματικές ικανότητες του ενδιαφερόμενου φυσικού / νομικού προσώπου αναφορικά σε: α) εμπειρία στην υλοποίηση έργων των κατά περίπτωση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, β) απασχολούμενο προσωπικό (αριθμός, εξειδίκευση κ.α.), γ) τήρηση προτύπων διασφάλισης ποιότητας *
Στοιχεία σχετικά με την οικονομική ή/και χρηματοοικονομική επάρκεια του ενδιαφερόμενου φυσικού / νομικού προσώπου αναφορικά στο ύψος του κύκλου εργασιών ανά έτος *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy