Komunitní plánování sociálních služeb ORP Česká Lípa - dotazník pro veřejnost
Vážení spoluobčané,
obracíme se na Vás s prosbou o spolupráci, která je nezbytná pro to, abychom pro Vás zajistili co nejkvalitnější servis sociálních služeb poskytovaných v našem regionu. Budeme proto rádi, pokud věnujete krátký čas úvahám nad svými současnými i budoucími potřebami, případně potřebami Vašich blízkých a sdíleli je s námi formou odpovědí na položené otázky v našem dotazníku.

V současné době připravujeme nový komunitní plán sociálních služeb pro území ORP Česká Lípa na období 2022 – 2026. Tento proces je spolufinancován Libereckým krajem v rámci projektu „Zajištění plánování sociálních služeb na území ORP Česká Lípa – komunitní plánování obcí“. Je pro nás zásadní, aby vycházel právě z Vašich požadavků a zkušeností. Jen tak bude totiž možné nastavit proces plánování sociálních a navazujících služeb tak, aby odpovídaly potřebám a specifikům našeho území a ze strany státu, kraje a obcí tak byly dostatečně podporovány služby a aktivity pro území potřebné, a to v požadované kvalitě a dostupnosti.

Nyní proto každému z Vás nabízíme jedinečnou příležitost vyjádřit se k sociálním službám, sdělit nám své názory, zkušenosti a podněty.

Dotazník, o jehož vyplnění Vás prosíme, je anonymní. Data z něj získaná budou využita pouze pro účely procesu komunitního plánování sociálních služeb.

Termín pro odevzdání vyplněných dotazníků je do 30. 07. 2021
Ve které obci Českolipska žijete? *
*Zaškrtněte jednu odpověď
Pohlaví *
*Zaškrtněte jednu odpověď
Věk *
*Zaškrtněte jednu odpověď
Ekonomická aktivita *
*Zaškrtněte jednu odpověď
Jste zastupitel/ka své obce/ města? *
*Zaškrtněte jednu odpověď
1. Víte co jsou sociální služby? *
*Zaškrtněte jednu odpověď
2. Myslíte si, že jste dostatečně informován/a o sociálních službách na Českolipsku? *
*Zaškrtněte jednu odpověď
3.Jaký způsob předávání informací preferujete? *
*Zaškrtněte jednu odpověď
4. Řešil/a jste nějaké závažné problémy sociálního či zdravotního charakteru, které jste nezvládali vlastními silami? *
*Zaškrtněte jednu odpověď
5. Pokud ano, jaké?
*Zaškrtněte jednu nebo více odpovědí
6.V případě, že byste měl/a nějaký z výše uvedených problémů, na koho byste se obrátil/a?
*Zaškrtněte jednu nebo více odpovědí
7. Máte přehled o poskytovaných sociálních službách na Českolipsku? *
*Zaškrtněte jednu odpověď
8. Pokud jste v předchozí otázce odpověděl/a ANO, jaké sociální služby zde podle Vás chybí nebo jsou v nedostatečné kapacitě?
*Zaškrtněte jednu nebo více odpovědí
9. Pokud byste uvažoval/a požádat o pomoc sociální službu, co by Vás mohlo odradit od tohoto úmyslu? *
*Zaškrtněte jednu nebo více odpovědí
Required
10. Pokud byste měl/a řešit situaci, jak zajistit péči pro příbuzné, kteří již sami nezvládnou péči o sebe, jakou cestu byste volil/a?) *
*Zaškrtněte jednu nebo více odpovědí
Required
11. Pokud byste řešil/a situaci s nevyléčitelně nemocným, jakou pomoc byste volil/a? *
*Zaškrtněte jednu nebo více odpovědí
Required
12. Přivítal/a byste veřejné akce s informacemi o sociálních službách a jejich využití (např. burza sociálních služeb, besedy s poskytovateli soc. služeb apod.)? *
*Zaškrtněte jednu odpověď
13. Měl/a byste zájem o službu zvýhodněné dopravy pro seniory a osoby se zdravotním postižením k lékaři, na rehabilitaci, větší nákupy? *
*Zaškrtněte jednu odpověď
14. Pokud ano, jak často byste službu využíval/a?
*Zaškrtněte jednu odpověď
Clear selection
15. Pokud ano, kolik byste byl/a ochoten/na zaplatit za 1 km?
*Zaškrtněte jednu odpověď
Clear selection
16. Jste osobou s omezenou schopností pohybu a orientace - máte zvláštní požadavky na pohyb nebo orientaci v prostoru (včetně osob s malými dětmi v kočárcích)? *
*Zaškrtněte jednu odpověď
17. Pokud ano, charakterizujte své požadavky na bezbariérové prostředí výběrem cílové skupiny:
*Zaškrtněte jednu nebo více odpovědí
18. Pokud jste osobou s omezenou schopností pohybu a orientace, kde se setkáváte s omezeními nejčastěji?
*Zaškrtněte jednu nebo více odpovědí
19. Setkáváte se se svými vrstevníky? Pokud ano, uveďte prosím kde. *
*Zaškrtněte jednu nebo více odpovědí
Required
20. Máte zájem dále získávat informace ze sociální oblasti? *
*Zaškrtněte jednu nebo více odpovědí
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy