Výstava ČKNO Praha 7 Stromovka
Český klub chovatelů NO, pobočka Praha
a ZKO Praha 7 Stromovka


pořádá dne 18. května 2024
( na cvičišti ZKO – Praha 7 Stromovka )

KRAJSKOU  

Speciální výstavu

NĚMECKÝCH OVČÁKŮ

   
        se zadáním titulů  vítěz třídy, Krajský vítěz,  

Rozhodčí :  Ing. Karel Strouhal
všechny třídy

          PROGRAM  VÝSTAVY : 7,00  -  8,45  hod.   přejímka psů
         8,45 -  9,00  hod.   zahájení výstavy
         9,00 - 15,00 hod.   posuzování                                                
                   15,00 hod.    ukončení

          ROZDĚLENÍ  TŘÍD:  
                    ( varietu dle druhu srsti vyznačte přihlášce )
    Třída dorostu          6 – 12   měsíců  
    Třída mladých          12 – 18   měsíců - od 1.1.09 se střelbou !
    Třída dospívajících 18 -  24  měsíců  (zapsaný výsledek RTG DKK ! )
    Třída pracovní  od 24  měsíců   ( se zkouškou z výkonu  ! )                
    Třída veteránů  od 8 let

Psi musí dosáhnout předepsaného věku pro zařazení do tříd                                                                                       v den konání výstavy.
UZÁVĚRKA  PŘIHLÁŠEK :   11.05.2024
Přihláška musí být do data uzávěrky doručena !!!

PROPOZICE  VÝSTAVY:

Výstava je organizována dle platného výstavního řádu ČMKU a KNO.

Upřesnění podmínek pro třídy:  

Třída dospívajících  18 -  24  měsíců  
                                  ( podmínkou zapsaný výsledek  RTG DKK  v PP ! )

Třída pracovní :   se zkouškou z výkonu  (dle NZŘ nebo MZŘ)
nutno přiložit certifikát, (doklad o vykonané zkoušce)

Výstavní hodnocení      

U plemene NO může posuzovatel zadat známku  „VÝBORNÝ“ :
ve třídě pracovní
se zkouškou z výkonu  ( dle NZŘ nebo MZŘ )
jedinci , který má RTG-DKK  max. do II. stupně,zapsaný v PP  

TITULY :    Krajský vítěz  , vítěz třídy (mimo tříd dorostu)                        

VÝSTAVNÍ  POPLATKY pro členy ČKNO :
       
                             první pes   450,- Kč      další pes 350,- Kč
                             dorost       400,- Kč       další pes 350,- Kč.
                             veteráni     300,- Kč       posouzeným NO bude vrácen

Poplatky pro nečleny  příplatek plus 100 % . 

Výstavní poplatek je nutno uhradit  na účet  č. 201276329 / 0800.
Jako Variabilní symbol uveďte telefonní číslo uvedené v přihlášce.
Jako Zprávu pro příjemce uvést: Jméno psa, za kterého je poplatek hrazen.

Podmínky účasti na výstavě:
Elektronická přihláška ZDE
Elektronická přihláška vyplněná výhradně na formuláři vystavovatele, který najdete na webu: www. zkostromovka.cz
Přihláška zasláná po termínu 11.5.2024 nebude akceptována, jedinec nebude na výstavě posouzen.
Přihlášky je nutné zasílat elektronicky!
                         
Kontakt na ředitele výstavy:

Leoš Vycpálek  
603 364 373
e-mail: zkostromovka@seznam.cz
Informace také na  www.zkostromovka.cz

!!! PŘIJETÍ PŘIHLÁŠKY NEBUDE  POTVRZOVÁNO !!!

V případě neúčasti vystavovatele na výstavě (z jakéhokoliv důvodu) se výstavní poplatek nevrací. Podobně při nekonání výstavy z důvodu vyšší moci /např. pro veterinární opatření, různé pandemie či nařízení Vlády ČR/, budou poplatky použity k likvidaci výstavy.

DOKLADY  NEZBYTNÉ  PRO  ÚČAST  NA  VÝSTAVĚ

1.  Originál průkazu původu, výkonnostní a pracovní knížka !!!
2. Všichni vystavovatelé musí mít pro svoje psy potvrzení o očkování proti vzteklině, psinkovému komplexu, inf. hepatitis a parvoviroze. Potvrzení musí být nejméne jeden měsíc a nejvýše jeden rok staré.
3. Třída Dospívajících - zapsané RTG v PP.
4. Třída Pracovní - zapsané RTG v PP a splněná zkouška z výkonu.

     

                                  VŠEOBECNÁ  USTANOVENÍ
Vystavovatelé jsou povinni dodržovat všechna  ustanovení  výstavního řádu, těchto propozic a pokynů  výstavního výboru. Podáním přihlášky se k tomu zavazuj a ručí za správnost údajů v přihlášce uvedených, zároveň dává vystavovatel souhlas se zveřejněním své adresy v katalogu.  Poplatky se vracejí  jen v případě odmítnutí přihlášky.
 

ČESKÝ KLUB CHOVATELŮ NO, POBOČKA PRAHA
ZÁROVEŇ SI VÁS DOVOLUJE UPOZORNIT NA JEHO AKCE V R. 2024:

BONITACE  NO V PRAZE

BONITACE DNE  26. 5. 2024 MÍSTO KONÁNÍ   ZKO JIŽNÍ MĚSTO
BONITACE DNE  17.11.2024 MÍSTO KONÁNÍ ZKO BŘEVNOV
Pokračováním na další stránku se přesunete na přihlášku (tlačítko Další)
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy