ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ
Асоциация Муковисцидоза България е юридическо лице с нестопанска цел по смисъла на чл. 19 и сл. от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, което осъществява дейност в ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА в съответствие с Конституцията на Република България и нейните закони.  Предоставените данни ще бъдат използвани единствено с цел разпределение на дарения, препоръка за клинични проучвания и други подобни дейности, свързани с благото и подобряването качеството на живот на пациентите с муковисцидоза.
Формата за регистрация се полълва от пациента или от посочения по-долу представител, т. е. от един член на семейството. Подавайки тази информация Вие декларирате както нейната вярност, така и плащането на членски внос от 30 лв. на семейство към актуалната дата.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Име на пациент и дата на раждане: *
Представител на пациента и негови  контакти:                                                                             *
Адрес за кореспонденция на пациента, телефон за връзка, skype:                                                         *
Лекуващ лекар и неговите координати (месторабота, телефон. е-mail):                                           *
Ако пацинтът е дете, посещава ли детска градина/училище?
Clear selection
Ако пацинтът е възрастен, работи ли?
Clear selection
От къде получавате информация за заболяването? *
Required
Желаете ли да участвате в клинично проучване? *
Желаете ли да бъдете информирани за дарения, предоставени на АМ? *
Член ли сте на фейсбук групата CF - 65 Roses, група за взаимопомощ? *
Бихте ли участвали като доброволец в АМ в различни нейни инициативи? *
Можете да изложите своите препоръки, предложения, идеи и др.
Clear selection
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy